Joris Jansz van Zaandijk, schrijver van het rijmdicht Saenlands Wassende Roos(1693), waarin de opkomst van de 17e-eeuwse nijverheid werd bezongen, met vermelding van de plaatsen waar deze werd beoefend. Als zodanig, en niet om zijn literaire kwaliteit, is het geschrift bekend gebleven. Het is een belangrijke bron gebleken voor de kennis van de vroegere handel en industrie.

Joris Jansz.vervaardigde in 1717 tevens een rijmgedigt wegens de aanmerkelijke swaare besoekinge Gods over Nederlant. Niet bekend is of dit gedicht in druk is uitgegaan. De bijzonderheden van deze vloed ontlenen wij uit een Rymgedigt, wegens de aanmerkelijk zware bezoekingen Gods over Nederland de laatste 30 jaren, zijnde van ‘t jaar 1688 tot het jaar 1718, binnen ons geheugen voorgevallen, zijnde wel 20 jaren met kwade oorlogen bezocht, en de resterende tien jaren met diere tijden, sterfte van ‘t rundvee en hoge watervloeden dienende alle mensen tot waarschuwing in deze tijd en wel insonderheid ter gedachtenis van die buitengewoon hoge kerstvloed, voorgevallen de 25ste december 1717, door joris jansz, van Zaandijk. Is om de bijzonderheden en niet om de poëzie merkwaardig. De straffende hand des Heeren en zijn bezoekingen worden er niet in vergeten. (Honig, geschiedenis der Zaanlanden)

Over Joris Jansz. zelf zijn in de literatuur geen bijzonderheden bekend.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/jansz.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)