Kinderclub van de afdeling Assendelft van de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond (ANGOB), opgericht in 1930 en thans de enige nog functionerende ANGOB-kinderclub in het land. De activiteiten bestaan uit handvaardigheid, handwerken, zang en toneelbeoefening. Zie ook: Drankbestrijdingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrankbestrijding

Samenvattende benaming voor de activiteiten van in aanvang matigingsgenootschappen en later geheelonthoudersverenigingen. die waren (zijn) georganiseerd in zelfstandige lokale groeperingen en in plaatselijke afdelingen in nationaal verband. Het geschrift “het Morgenslokje”, dat verscheen in 1803. wordt gezien als begin van de Nederlandse drankbestrijding. Desondanks duurde het nog enige decennia voordat gesproken kon worden van drankbestrijding in georganiseerde vorm. In de j…

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/jong.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)