Geslacht van notarissen te Westzaan in de 18e eeuw. Na de splitsing van de oorspronkelijke Polder Westzaan en Krommenie (1729) werd Simon Jongewaard in 1730 naast zijn notarisambt belast met het secretariaat van de Banne (de Polder) Westzaan. Hij werd in beide functies opgevolgd door zijn zoon Simon Jr., die in 1772 bovendien tot schout werd benoemd. Simon Jongewaard Jr. was daardoor een machtig man. Als schout nam hij deel aan de rechtspraak, maar hij was ook dijkgraaf, gerechtsbode, vendumeester enzovoort. In Westzaandam, deel uitmakend van de Banne, was hij voortdurend omstreden. Dat lag niet aan zijn kwaliteiten of integriteit, maar aan de scheefgegroeide verhoudingen binnen de Banne.

Het bestuur, schout, schepenen en vroedschappen, bestond van oudsher voor tenminste de helft uit Westzaners, waardoor de gegroeide en door hun nijverheid belangrijke Zaandorpen te weinig invloed op de beslissingen hadden of meenden te hebben. De Staten van Holland kenden de situatie niet en hebben deze ook nooit begrepen; ondanks verzoeken daartoe hebben ze de bestuursverhoudingen niet gewijzigd. In 1786 werd Jongewaard Jr. herbenoemd als schout, waarbij hij wist te bereiken dat zijn zoon, notaris Simon Simonides Jongewaard, tot secretaris van de Banne werd benoemd. Simon Simonides was dus de derde generatie als polder-secretaris. Hij bleef dat niet lang. Twee jaar na de Orangistische omwenteling in 1788 trok hij zich terug, zeggende dat hij liever een vrij koopman dan een officiële slaaf wilde zijn. Zijn vader had al in 1787 het schoutsambacht neergelegd. Tijdens diens ambtsperiode was het Regthuis gebouwd dat werd geopend in 1783.

Simon Simonides Jongewaard werd ondanks zijn afkeer van officiële functies later burgemeester van Westzaan. In 1796 publiceerde hij het boek 'Iets over de constitutie en het bestuur van de banne en de ambachtsheerlijkheid Westzaanen vóór de omwenteling in den jaare 1795'. Zie ook: Bestuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur

Bestuur
en rechtspraak 2.1.1.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/jongewaard.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)