kerk_krommeniedijk

Op de plaats waar de huidige kerk in Krommeniedijk staat hebben naar alle waarschijnlijkheid eerder drie kerkgebouwen gestaan. Voor de tweede en derde kerk zijn daarvan bewijzen. In de achterliggende jaren heeft de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk zich ingespannen om gegevens te verzamelen over de eerste twee bedehuizen, met de bedoeling om de bevindingen te ‘vertalen’ naar afbeeldingen, zij het dat de uitkomsten door het verloren gaan van essentiële informatie tot stand zijn gekomen met een aantal aannamen. Dat geldt zeker voor de eerste (boerderij)kerk. Beide gebouwen dateren van vóór de Reformatie.

Lees en bekijk verder over de geschiedenis van de plaats waar eerder al twee kerken ten dienste van de inwoners van Krommeniedijk stonden op de website van de Stichting Beheer Hervormde Kerk.

  • kerk_krommeniedijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/07 10:01
  • door zaanlander