Heerhugowaard, 1882 – Leiden, 19 juli 1943

Hendrik Klerk Jz, burgemeester van Krommenie was een zoon van Jan Klerk en Neeltje Kuit. Hij huwde op 24 april 1906 in Beemster met Maartje Bakker en later met M. Couwenhoven. Na de functies commies secretaire en gemeentesecretaris in o.a Beets werd Klerk op 16 maart 1916 benoemd tot burgemeester van Krommenie. Op 26 maart 1938 werd hij na 22 jaar eervol ontslagen.

Hendrik Klerk opende op 12 september 1931 het Agathepark te Krommenie. Dit park is in de crisistijd tussen 1929 en 1931 aangelegd als werkgelegenheidsproject. Klerk was tevens voorzitter van de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek in Zaandam en betrokken bij de Avondtekenschool voor Ambachtslieden te Krommenie.

Klerk was als burgemeester ook min of meer ongewild partij in de Zaanse Tollenkwestie die tientallen jaren lang greep op de sfeer binnen de verschillende gemeenten in de Zaanstreek had. Veel partijen als de Zaansche Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ZVVV, Provinciale- en Gedeputeerde Staten, gemeenteraden, ondernemers, automobilisten, fietsers, pontbazen en het Departement van Binnenlandsche Zaken te 's Gravenhage kibbelden vrijwel wekelijks over het al dan niet voortbestaan van de verschillende plaatsen waar tol werd geheven.

Burgemeester Hendrik Klerk Jz van Krommenie, verzocht wegens gezondheidsredenen per 1 april 1938 eervol te worden ontslagen uit zijn functie.

Hendrik Klerk overleed op 61-jarige leeftijd in het Academisch Ziekenhuis te Leiden aan de gevolgen van een ernstig ongeval.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/klerk_jz_hendrik.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)