kokspad

Het Kokspad in Zaandam, een zijpad van de Oostzijde tegenover advocaatfabriek Van Ostade, is genoemd naar molen De Kok die aan het eind van het pad stond. Oorspronkelijk in 1679 als pelmolen gebouwd, achttien jaar later verbouwd tot papiermolen en in 1735 omgebouwd tot verfmolen. Een jaar later brandde De Kok af. Ook Zaagmolen Het Klein Vermogen, stammend uit 1785 maakte deel uit van het Kokspad.

In het verlengde van het Kokspad werd na WO II de Pro Patriastraat aangelegd als onderdeel van de Hofwijk. Eén woning van het Kokspad bleef de slopershamer bespaard, het groene herenhuis op de hoek van het Kokspad en de Oostzijde dat in de zeventiger jaren werd bewoond door de familie Holtkamp. Van de overige oorspronkelijke bebouwing aan het Kokspad is niets meer over.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kokspad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)