Dit is een oude revisie van het document!


(Zaandam 1950)

Pianist en organist, oudste zoon van Jan Kolvers jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKolvers, Jan (sr.)

(1881-1963)

Bekend en vaardig bespeler van het zogenaamde schippersklavier of de harmonica, later de accordeon genoemd. Als hartstochtelijk propagandist trachtte hij het instrument op een hoger plan te brengen. Kolvers leidde in de loop der jaren vele Zaankanters op om de accordeon goed te bespelen. Hij was dirigent en medeoprichter van de ter ziele gegane accordeonvereniging Crescendo die in de crisisjaren vele uitvoeringen verzorgde in Ons Huis en in het Apollo-theater. J…
. Hij kreeg zijn eerste pianolessen van zijn vader, studeerde daarna bij zijn oom G. Joh. Kolversplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKolvers, Johan G.

(Zaandam 1908 - 1994)

Pianist, organist en componist.

Johan G. Kolvers was een zoon van Jan Kolvers sr, en was in zijn jeugd een uitstekend bespeler van de accordeon. In 1919 kreeg hij les van Cor Kee bij wie hij piano, orgel en theorie studeerde. Onder diens leiding ontwikkelde hij al op jeugdige leeftijd zijn improvisatie- en compositietalent. Van 1924 tot 1929 studeerde hij aan het Amsterdams Conservatorium. Door middel van studiebeurzen kon hij in 1929 cum laude zijn con…
en deed vervolgens staatsexamens. begeleid door de bekende Zaanse pianist Dick Vetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVet, Dick

(1928)

Dick Vet, pianist en muziekpedagoog, ontving zijn opleiding aan het Amsterdams Conservatorium. Hij was van 1949 tot 1989 als pianodocent verbonden aan de Volksmuziekschool in Zaandam, later Gemeentelijke Muziekschool Zaanstreek. Hij trad daarnaast veelvuldig op als solist, onder andere met het Noordhollands Philharmonisch Orkest en als begeleider. Ook was hij als hoofdvakdocent Methodiek tot 1989 verbonden aan het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
. Daarnaast ontwikkelde hij al vroeg belangstelling voor het elektronisch orgel, waarmeee hij op negentienjarige leeftijd landelijke bekendheid verwierf door het winnen van de 'Cor Steyn'-trofee met onder andere het spelen van een eigen compositie. Hierop volgden enkele televisie- en radio-optredens. Door dit succes kreeg hij al snel leerlingen en hij is thans tevens een veel gevraagd begeleider bij verschillende koren en solisten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/kolvers4.1452895967.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:24
  • (Externe bewerking)