kraamzorg

Eeuwenlang waren bakers werkzaam in de kraamzorg. Door de praktijk geschoolde ervaren en toegewijde vrouwen werkten op basis van oude beproefde methodes. De eerste bakercursussen werden in 1900 opgezet. In 1923 hield een commissie toezicht op de kwaliteit van de kraamverzorging.

De zorg voor moeder en kind vóór, tijdens en een aantal dagen na de bevalling. In tegenstelling tot andere westerse landen, waar alle bevallingen in het ziekenhuis plaats hebben, bestaat in Nederland de unieke traditie van de thuisbevalling. Bij de totstandkoming van de hiervoor benodigde, kwalitatief hoogwaardige, zorg hebben de Kruisverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKruisverenigingen

Door particulier initiatief ontstane organisatie voor gezondheidszorg, aanvankelijk alleen voor de thuisverpleging van zieken, uitgegroeid tot instellingen met activiteiten op verschillende terreinen van de eerstelijns zorg.

De plaatselijke, nu overwegend regionale kruisverenigingen zijn sinds 1988 landelijk gebundeld in de Nationale Kruisvereniging. Voordien waren alle lokale organisaties lid van de Provinciale Kruisvereniging Noord-Holland. Door schaalvergroting, het aanvan…
een belangrijke rol gespeeld, die later door zelfstandige kraamcentra is overgenomen.

Afgezien van een betrekkelijk klein aantal gevallen waarin op medische indicatie, bijvoorbeeld door de gezondheidstoestand van de vrouw of te verwachten complicaties, bevalling in een ziekenhuis noodzakelijk blijkt, kiest de bevolking in meerderheid voor thuisbevalling. Daarbij wordt de prenatale zorg geleverd door de kruisvereniging, terwijl de geboorte wordt begeleid door een verloskundige met de hulp van een kraamverzorgende die vervolgens een aantal dagen moeder, kind en gezin aandacht blijft geven.

In de Zaanstreek bestonden aanvankelijk twee kraamcentra. In Zaanstreek-Noord ontstond in de jaren zestig van de 20e eeuw een in Wormerveer het Centrum voor verloskunde en kraamzorg Zaanstreek, waarin ook verloskundigen samenwerkten. Ondanks de idealistische opzet, kwalitatief uitstekende zorg en grote instemming van de bevolking, kon deze kliniek het niet bolwerken doordat financiële steun van overheid en ziekenfondsen uitbleef.

De kraamzorg wordt in 1991 gegeven door de in Zaandam gevestigde Stichting voor Verloskunde en Kraamzorg Zaanstreek, in 1972 ontstaan uit de Stichting Het Wit-Gele Kruis. Het centrum telt bijna 90 medewerk(st)ers, het aantal begeleide bevallingen is toegenomen tot 1600 per jaar. Het tarief van deze zorg wordt vastgesteld door onderhandeling tussen het kraamcentrum en de zorgverzekering als belangrijkste financier.

In 2017 is een plaatselijke kraamzorg-instelling werkzaam onder de naam Zaanse Kraam, landelijk spelen onder andere KraamZus, De Kraamvogel en Kraamzorg Allerzorg een rol.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kraamzorg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)