Zaandam, 3 april 1913 - Ede, 1 februari 2003

Pieter Krom jr, gemeentesecretaris van Westzaan en verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kreeg in 1932 de kans om bij de gemeente Wormerveer als volontair aan de slag te gaan als assistent-ambtenaar ter secretarie. In 1933 werd hij benoemd tot klerk aldaar. Op 15 januari 1937 trad hij in dienst bij de gemeente Westzaan als kommies ter secretarie. Later was hij werkzaam als gemeenteontvanger op de secretarie van de gemeente Westzaan. Hij was ook actief voor de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verving hij als gemeentesecretaris van Westzaan de toenmalige gemeentesecretaris, Schoenmaker, die op enig moment door de Duitse bezetter is opgepakt. Verder had hij bemoeienis met het verzet tegen de Duitse bezetting als plaatselijk commandant van de Ordedienst.

Na de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij de zuivering van het ambtenaren-apparaat c.a. Hij startte op 8 januari 1946 als waarnemend burgemeester en tevens gemeentesecretaris in de gemeente Abbekerk/Lambertschaag en De Weere. Deze waarneming leidde tot een benoeming in oktober ’46, waarna hij op 23 december 1946 werd geïnstalleerd aldaar. Hij was, op dat moment, met zijn 33 jaar de jongste burgemeester van Nederland.

Tot aan zijn pensionering in 1978 is hij deze gemeente trouw gebleven en dat was een bewuste keuze. Een verzoek van de Commissaris van de koningin in Noord-Holland om een overstap te maken naar Alkmaar heeft hij afgewezen omdat hij de veelzijdigheid van zijn functie in de kleine dorpsgemeenschap en het directe contact met de inwoners als zeer waardevol zag. Hij meende dat in een grote plaats als Alkmaar niet terug te kunnen vinden.

In augustus 1966 werd hij tevens benoemd als burgemeester in Twisk. Daar heeft hij zich tegen de zin van zijn wethouders en gemeenteraad in sterk gemaakt voor behoud van het oorspronkelijke dorpsgezicht. Plannen om de dorpssloot te dempen, de dorpsweg te verbreden en te asfalteren zouden Twisk economisch veel voordeel brengen en het de boeren en landbouwers uit het dorp een stuk makkelijker maken om hun bedrijven te bereiken.

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is hij nog enige tijd in functie gebleven totdat de samenvoeging van gemeenten tot de gemeente Noorderkoggenland een feit was.

Naast zijn werk als burgemeester is hij intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de dienst Schooltandverzorging in Westfriesland. Ook heeft hij vele jaren deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en is hij betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Historisch Abbekerk.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/krom_pieter.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)