krommeniehorn

Oude buurt. behorend tot Krommenie.

De buurtschap begon bij de Indijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIndijk

Water op de grens van Krommeniehorn en Krommeniedijk. Tot Krommeniedijk in 1817 bij Krommenie werd gevoegd vormde de Indijk de grens tussen beide gemeenten.
(westelijk van die sloot lag Krommeniedijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrommeniedijk

Klein dorp in de gemeente Zaanstad, deel van Krommenie.

Krommeniedijk bestaat feitelijk uit een lage dijk langs het voormalige Kromme IJ (Crommenije). De geschiedenis van Krommeniedijk is niet los te zien van die van Krommenie. Het is niet bekend welke bewoningskern er eerder was. Volgens
) en maakte bij de Durgsloot een scherpe bocht (horn betekent bocht). De beschikbare gegevens over Krommeniehorn zijn zeer beperkt. Bekend is dat er in 1739 384 personen woonden. De ouderdom van de buurtschap is evenmin bekend.

In de 15e eeuw stonden er in ieder geval al huizen. In 1597 woonden er 29 werkzame mannen in de buurt: 3 bootslieden, 1 hellingman, 7 landwerkers, 3 spinners, 8 linnenwevers, 1 schuitenvaarder, 1 pontvaarder, 1 smid en 4 zonder beroep. De naam van Krommeniehorn raakte vermoedelijk aan het einde van de 19e eeuw in onbruik.

Literatuur: G. Visser. Krommenie. Krommenie 1980.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/krommeniehorn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)