Koog aan de Zaan, 3 mei 1920 - Dordrecht, 11 april 2003

Cornelis Simon Kruijt

Cornelis Simon Kruijt werd op 3 mei 1920 te Koog aan de Zaan geboren. Na in 1936 het einddiploma mulo-B te hebben behaald, bezocht hij de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Arnhem. In 1939 slaagde hij voor de lager-onderwijs akte. Achtereenvolgens behaalde hij de hoofdakte in 1941, de akte Duits l.o. in 1943 en, via het staatsexamen, het diploma HBS-B in 1946.

In 1946 maakte hij een aanvang met de studie in de sociale geografie aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, welke studie in 1951 cum laude werd afgesloten met het behalen van het doctoraal examen. Op 29 januari 1960 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift, getiteld 'Zelfmoord, statistisch-sociologische verkenningen'; deze promotie geschiedde eveneens cum laude. Zijn promotor was prof. dr. J.P. Kruijt.

In de periode van 1939 tot 1946 was hij onderwijzer te Zaandam. Daarna was hij werkzaam bij het Sociografisch Bureau van de gemeente Zaandam, eerst als wetenschappelijk medewerker, later als plaatsvervangend directeur. In september 1951 verbond hij zich aan de Rijksdienst voor het Nationale Plan, waar hij tot 1953 wetenschappelijk medewerker was en van 1954 tot 1960 hoofdplanoloog en Hoofd van de afdeling Onderzoek. Van 1 september 1957 tot 30 april 1960 vervulde hij een onderwijsopdracht in de afdeling der Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft, in het stedenbouwkundig onderzoek en de sociologie.

Op internationaal terrein was hij werkzaam in het kader van de Benelux-commissie voor de Ruimtelijke Ordening. Hij is voorzitter van het bestuur van de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek en vervult voorts verschillende bestuursfuncties op het gebied van de planologie.

Kruijt aanvaardde op 17 mei 1961 het ambt van gewoon hoogleraar in het stedenbouwkundig onderzoek en de sociologie, in de afdelingen der Bouwkunde en der Algemene Wetenschappen, met een rede, getiteld 'De verstedelijking van Nederland'.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kruijt_cornelis_simon.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)