kunst2

Toneelvereniging in Assendelft, onderafdeling van de afdeling Assendelft van de Nederlandse Geheel Onthouders Bond (ANGOB). De vereniging werd opgericht in 1913 en opgeheven in 1973.

Zie: Drankbestrijdingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrankbestrijding

Samenvattende benaming voor de activiteiten van in aanvang matigingsgenootschappen en later geheelonthoudersverenigingen, die waren cq zijn georganiseerd in zelfstandige lokale groeperingen en in plaatselijke afdelingen in nationaal verband. Het geschrift het Morgenslokje, dat verscheen in 1803. wordt gezien als begin van de Nederlandse drankbestrijding. Desondanks duurde het nog enige decennia voordat gesproken kon worden van drankbestrijding in georganiseerde vorm.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kunst2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)