kweekschool

Vroegere school in Zaandam waar onderwijzers werden opgeleid. Toen deze Rijksnormaalschool (dat was de officiële naam) in 1879 werd geopend waren er 56 leerlingen. De leeftijd om te worden toegelaten was 14 jaar.

Na enkele jaren verhuisde de kweekschool van de Stadstimmerwerf naar een nieuw schoolgebouw op het Rustenburg. Als gevolg van crisis en bezuinigen werd de school, die een uitstekende naam had, in 1936 gesloten. Sinds die tijd bleef de Zaanstreek verstoken van hoger beroepsonderwijs.

Zie bij Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
het hoofdstuk over voortgezet onderwijs.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kweekschool.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)