Wormerveer, 15 februari 1843 - Wormerveer, 7 april 1905

Dirk Laan, fabrikant uit een vooraanstaande doopsgezinde familie, acht jaar liberaal Eerste Kamerlid, zwager van het Tweede Kamerlid De Meijier en tevens familielid van enkele Kamer- en Statenleden. Sprak als senator vooral over economische onderwerpen als handelsaangelegenheden, de Ongevallenwet en de begroting Suriname.

Dirk Laan was:

 • fabrikant van rijstmeel en oliën,
 • lid firma Wessanen en Laan te Wormerveer,
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 april 1897 tot 23 juli 1904 voor NH,
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 7 april 1905 voor NH,

Nevenfuncties:

 • voorzitter Staatscommissie inzake voedselvoorziening bij eventuele insluiting van de Stelling van Amsterdam, tot oktober 1902
 • voorzitter Commissie van Advies en Bijstand in de gevangenisarbeid, omstreeks 1904
 • lid commissie van aanslag in de bedrijfsbelasting kring Zaandam,
 • voorzitter van het Protestants Weeshuis te Wormerveer,
 • voorzitter van het Bestuur van het Wilhelmina-park te Wormerveer,
 • initiator tot de vorming van een sub-comité ter behartiging van de belangen van het kerk- en hospitaalschip De Hoop,
 • commissaris van de Besoeki Tabak Maatschappij N.V. te Amsterdam,
 • lid van de Raad van Toezicht van het Koloniaal Museum te Haarlem,

Dirk Laan was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Legaten

Van bevoegde zijde vernemen wij dat door den heer D. Laan, de 7de April te Wormerveer overleden, bij uiterste wilsbeschikking vrij van rechten zijn vermaakt de volgende legaten:

 • l. Aan de Vereniging tot Instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer een som van f 25,000.
 • 2. Aan de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer een som van f 20,000.
 • 3. Aan de Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente te Wormerveer een som van f 10,000.
 • 4. Aan de Kerkvoogdij der Nederduits Hervormde Gemeente te Wormerveer een som van f 10,000.
 • 5. Aan het Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur te Wormerveer een som van f 5000.
 • 6. Aan de Diaconie der Gereformeerde Gemeente, vroeger de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Wormerveer een som van f 5000.
 • 7. Aan de Vereniging Het Wilhelminapark te Wormerveer een som van f 25,000.
 • 8. Aan de Vereniging onder de benaming Het Burgerziekenhuis te Amsterdam een som van f 25,000.
 • 9. Aan het Instituut voor Doofstommen te Groningen aldaar opgericht in den jare 1790 een som van f 15,000.
 • 10. Aan de Landbouw Kolonie Nederlands Mettray op Rijselt bij Zutphen een som van f 15,000.
 • 11. Aan de Prins Hendrikstichting te Egmond aan Zee een som van f 25,000.
 • 12. Aan het Instituut tot onderwijs van Blinden en voor volwassen Blinden te Amsterdam eene som van f 15,000.
 • 13. Aan de Vereniging Luthersche Diaconessen Inrichting te Amsterdam een som van f 5000.
 • 14. Aan de Noord- en Zuid-Hollandse Redding-Maatschappij te Amsterdam een som van f 25,000.
 • 15. Aan de Vereniging voor Spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te Amsterdam een som van f 5000.
 • 16. Aan de Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke Nationaliteit en zulks voor het Hospitaal Kerkschip te Amsterdam een som van f 5000.
 • 17. Aan de Vereniging Rembrandt, tot behoud in Nederland van Kunstschatten gevestigd te Amsterdam een som van f 5000.
 • 18. Aan de stichting Oranje Nassau's Oord bij Renkum een som van f 20,000.
 • 19. Aan het Emmafonds der stichting Oranje Nassau's Oord bij Renkum, uitsluitend ter tegemoetkoming in de verpleegkosten van on- en minvermogenden een som van f. 20,000.
 • 20. Aan de Gemeente Wormerveer ten behoeve van het Ziekenhuis aldaar een som van f 15,000.
 • 21. Aan de Gemeente Wormerveer ten behoeve van de Vereniging Armenzorg aldaar een som van f 10,000.
 • 22. Aan de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord opgericht in 1808 een som van f 10,000.
 • 23. Aan de Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van Bewaarscholen te Wormerveer een som van f 5000.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laan_dirk.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
 • (Externe bewerking)