Koedijk 30 april 1872 - Krommenie 18 december 1915

Pieter Lammerschaag, burgemeester van Krommenie van 11 oktober 1909 tot 18 december 1915. Op 17 mei 1898 trad hij in het huwelijk met Maartje Houtkooper, dochter van kaashandelaar J.J. Houtkooper uit Winkel.

Na het examen voor de commissie der Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen te hebben afgelegd werd juli 1892 het diploma adspirant-gemeente-secretaris uitgereikt aan Pieter Lammerschaag. Rond 1897 is Pieter in dienst als gemeentesecretaris bij de gemeente Winkel. De Vereniging 'Krommenie Vooruit', een afdeling van de Nationale Bond voor Vreemdelingenverkeer besloot Pieter Lammerschaag op 1 december 1904 tot secretaris te benoemen. De vereniging stelt zich onder meer te doel de baldadigheid op St.-Maarten tegen te gaan door het houden van avondfeesten en de burgerij weer te verzoeken haar te steunen in het bestrijden van het verkapte gebedel op Nieuwjaarsdag. Bovendien mag Lammerschaag zich voorzitter noemen van Kolfclub 'Onder Ons'.

5 oktober 1909 wordt Lammerschaag op Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester van Krommenie. Drie weken later op 24 oktober 1909, omstreeks half twee in de nacht slaat de bliksem in bij het woonhuis van de burgemeester en zijn gezin. Er is geen sprake van brand of persoonlijke ongelukken, doch de materiële schade is groot.

Op aandrang van de Zaanlandse Oudheidkamer te Zaandijk heeft zich een comité gevormd, bestaande uit inwoners van Krommenie en Assendelft, met als doel te Krommenie een tentoonstelling te organiseren, betrekking hebbende op het verleden van Krommenie en Assendelft. De heren P. Lammerschaag en K. Cz. de Boer, burgemeester van Assendelft hebben het ere-lidmaatschap van dit comité aanvaard.

Enkele weken na zijn herbenoeming als burgemeester van Krommenie overlijdt Pieter Lammerschaag, 43 jaar oud, op 18 december 1915.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lammerschaag_pieter.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)