Voormalige vestigingsplaats van houthandel en -zagerij Stadlander en Middelhoven te Zaandam. Het land ligt even ten zuiden van 'De Doofpot', tussen de H. Gerhardstraat en de Gouw. Tot het houtbedrijf zich er in 1804 vestigde was het in gebruik als weiland, daarna werden er grote houtloodsen gebouwd, terwijl er voorts twee molens stonden. Na het vertrek van Stadlander en Middelhoven aan het eind van de jaren '70 van de 20e eeuw lag het terrein een aantal jaren braak. Het werd soms gebruikt voor circusvoorstellingen en dergelijke.

In de jaren '80 kreeg het land een woonfunctie, terwijl voorts de school voor Lager Beroepsonderwijs Sancta Maria l er een plaats vond. De straatnamen herinneren aan het verleden van het gebied: de Stadlanderweg en de Middelhovenweg. De derde straat, de Veldvliegerweg, werd vernoemd naar de voormalige molen en later stoomzagerij op het land. Eind jaren '80 bleek de bodem van het terrein verontreinigd te zijn. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat alleen het onbebouwde deel van de wijk vervuild was, maar in 1990 werd aangetoond dat de vervuiling zich ook uitstrekte tot het bebouwde deel.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/land.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)