lange1

Ondememersgeslacht te Zaandam in de 18e, 19e en 20e eeuw. Pieter de Lange was de zoon van Pieter Pergerrits, die in 1743 bankroet ging en het land uitvluchtte. Zijn kinderen deden daarna afstand van hun vaders naam en namen de familienaam aan van hun moeder, Anne Adriaans de Lange. Pieter de Lange was gehuwd met Maretje Groot, dochter van Allert Groot. Deze Allert had naast een handel in runderen en schapen in 1757 ook een houthandel, welke zaken zouden vererven aan de kinderen van Maretje: Allert, Arent en Maretje. Ook Pieter de Lange zelf had in 1772 een bedrijf in houtwaren. Bij testament werd bepaald dat zoon Allert de Lange (overleden 1810) zijn vaders bedrijf diende voort te zetten. Deze zaken zijn waarschijnlijk opgegaan in de firma's waarmee Allert zelf opereerde. In 1778 ging hij een compagnieschap aan met zijn zwager Jan Noome, onder de naam De Lange & Noome, die echter in 1810 weer werd ontbonden. Na- dien zette Allert dit bedrijf zelfstandig, maar onder dezelfde naam, voort. Zijn zonen Pieter de Lange (overleden 1826) en Claas de Lange (overleden 1853) namen de zaken van hun vader over en veranderden in 1812 de naam in P. en C. de Lange. Na het overlijden van Pieter ging Claas alleen verder. In 1837 werd hij ook nog deelhebber in een 'commissie' voor de aankoop van houtwaren. Zijn zoon Claas de Lange jr (overleden 1889) nam zo- wel de firma P. & C. de Lange als de 'deelneming in commissie' van zijn vader over. Omstreeks 1875 veranderde hij de firmanaam in Gebroeders de Lange. Verder dreef hij nog een bedrijf in houtwaren samen met zijn broers Allert de Lange en Arend de Lange. Dit laatste bedrijf werd in 1879 geliquideerd en gedeeltelijk voortgezet door de firma de Gebroeders de Lange. In 1857 had de jongste broer van Claas de Lange jr, Pieter de Lange Cz, een bedrijf gesticht onder eigen naam. Toen Claas kwam te overlijden werd de firma de Gebr. de Lange opgenomen in Pieter`s bedrijf. Daarnaast had Pieter van 1873 tot 1883 een deelname in de vennootschap tot behoud van de houtzagerij De Kruiskerk. In 1895 stond hij de leiding van zijn firma P. de Lange Cz af aan zijn zonen Claas de Lange Pz, Jacobus Cornelis de Lange en Pieter de Lange jr. Na het overlijden van zijn broers Claas (in 1910) en Pieter (in 1914) was Jacobus Cornelis de Lange enige directeur van de firma. De nv Pieter de Lange was vervolgens tientallen jaren een belangrijke houthandel en -zagerij. maar is door de teruggang in deze branche na de Tweede Wereldoorlog tenslotte opgeheven.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lange1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)