libertaire_school

Aanvankelijke naam van de 'anti-autoritaire' school, thans school voor persoonlijkheidsonderwijs 'De Werf' in Zaandijk. In 1929 werd door een kleine groep vrije socialisten (waaronder de destijds bekende A. Seijmourplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSeijmour, Toon

Middelburg, 16 oktober 1871 - Koog aan de Zaan, 27 december 1960

Antonie Cornelis (Toon) Seijmour, vrij socialist te Koog, raadslid voor de Anti-Stemdwangpartij aldaar van 1927-1935, bestuurder van het PAS-Zaanstreek, bestuurslid van de libertaire school te Zaandijk. Toon Seijmour trouwde met Pieternella van den Berge op 4 mei 1894 te Middelburg, verhuisde aan het begin van de jaren '20 naar Koog; in Vlissingen was hij wegens zijn politieke activiteiten ontslagen bij Scheepswerf…
uit Koog aan de Zaan) een vereniging opgericht met het doel in de Zaanstreek te komen tot onderwijs op idealistisch-anarchistische grondslag. Om van idee tot werkelijkheid te komen en omdat de overheid eerder politieke dan opvoedkundige motieven vermoedde, duurde het tot 1939 voor de school (in het gymnastieklokaal van de oude openbare lagere school in Zaandijk) kon beginnen.

Het onderwijs was van meet af aan sterk geënt op de vernieuwende methoden van onder anderen L. Groeneweg en Kees Boeke, die bij de opzet ook adviseerden. Uiteindelijk werd gekozen voor een vooral op Groeneweg's ideeën gebaseerd schoolsysteem. De Werf werd een 'school zonder zitten-blijven`. Leerlingen werden de volgende vier leefregels bijgebracht: 'Help jezelf', 'Helpt elkander', 'Hinder niemand' en 'Doe alles zo goed mogelijk'. Onder leiding van schoolhoofd H. Zuiderveld zette een snelle groei in; in 1959 werd het door architect Arthur Staal ontworpen schoolgebouw aan de Koperslagerstraat te Zaandijk betrokken. Zie ook: Onderwijs 1.3.3.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/libertaire_school.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)