lijnbanen

Inrichtingen in gebruik bij de touwslagerijen, een tak van nijverheid die in de 17e en 18e eeuw overwegend in Zaandam maar ook bijvoorbeeld in Krommenie beoefend is. In de buurt van de Lijnbaanstraat in Zaandam hebben drie grote lijnbanen gestaan: “'De Blauwe Arent', 'De Nieuwe Lijnbaan' en “'De Oude Lijnbaan'. Lijnbanen waren langwerpige, al of niet overdekte, terreinen, met daarop werktuigen ter vervaardiging van touw. Touw werd van meerdere “'tieren' in elkaar gedraaid, het aantal was mede bepalend voor de dikte en sterkte. Bij het draaien werd nogal eens gebruik gemaakt van kinderarbeid. De lijnbanen waren grote ondernemingen die als parten-rederijen aan hun maatschappelijk kapitaal kwamen. De huidige Lijnbaanstraat ligt aan de oostkant van de Zaan, tussen de Zuiddijk, de Peperstraat, de Kepplerstraat en de Burgemeester Smitstraat. Vlakbij ligt de Touwslagerstraat.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lijnbanen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)