Dit is een oude revisie van het document!


In 1572 bevelvoerder over een Spaans vendel dat Oost- en Westzaandam bezette. Hij liet zich daarbij kennen als een kwelduivel voor de bewoners, richtte een verdedigingsschans in op het erf waarop later de Bullekerk zou worden gebouwd en verklaarde de woningen op en rondom de Dam belemmerend voor een goede verdediging. Daarom liet hij ze in brand steken, nadat er door zijn troepen duchtig was geplunderd. Ook de korenmolen (later als De Ruiterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiter, De

Meelmolen in Westzaandam. In Westzaandam is gelijktijdig nooit meer dan één meelmolen in bedrijf geweest. De eerste werd in 1439 gebouwd, op de plaats waar later De Ruiter zou verrijzen. Dit was waarschijnlijk een open standaardmolen, die vermoedelijk is verbrand in 1572, toen op last van Bossu de Westzijde werd platgebrand.
op dezelfde plaats herbouwd) brandde daarbij af. Van der Linden heeft er met zijn optreden onbedoeld toe bijgedragen dat vele weerbare Zaanse mannen zich aansloten bij de Zaanse vrijbuiters, onder aanvoering van de kapiteins `t Hoen, Kleynsorg en anderen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/linden.1455114270.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:22
  • (Externe bewerking)