litho

Litho Zaanlandia voorzag het bedrijfsleven in 1913 van moderne steendruk-verpakkingen, etiketten, reclame-drukwerken voor elk mogelijk artikel. De Lithografische inrichting, aanvankelijk steendrukkerij en later de eerste offsetdrukkerij in de Zaanstreek was gevestigd aan de Lagedijk 83-89 later 138, te Zaandijk. Eigenaar was Dirk Kleiman.

Enig firmant van Litho Zaanlandia Dirk Kleiman had in april 1920 een geschil met de patroonsbond hetgeen leidde tot een conflict, hetwelk met de uitstoting van Litho Zaanlandia uit de patroonsbond eindigde. Het gehele georganiseerde personeel moest echter volgens het geldend collectief contract zijn dienstverband opzeggen.

Liever dan dit te doen schaarde het zich aan de zijde van de patroon en zegde het lidmaatschap van de werknemersbond op. Dit laatste was niet naar de zin van het bestuur van de vakvereniging en de van die zijde uitgeoefende invloed was oorzaak, dat althans enkelen uit het personeel hun lidmaatschap handhaafden en in staking zijn gegaan.

Het overgrote gedeelte van het ongeveer 30 man sterke personeel bleef echter werkzaam. Met belangstelling zag men de ontwikkeling van deze staking tegemoet.

Brand te Zaandijk

Tijdens een zwaar onweer op 29 mei 1940 sloeg de bliksem in het oude bakkerij-gebouw van Coƶperatie De Eenheid te Zaandijk. Het gebouw, ingericht als papierenzakkenfabriek van de firma P. de Haan, terwijl de zolder opslagplaats was van Litho Zaanlandia, brandde inwendig heel fel, waarvoor de voorraden papier en dergelijke een gretig voedsel boden.

De Vrijwillige brandweer uit Zaandijk verscheen met drie motorspuiten en tastte onder leiding van commandant Huisman het vuur met zeven stralen water aan. Na ruim anderhalf uur werken was men het vuur in zoverre meester, dat uitbreiding onmogelijk geworden was. Het nablussingswerk vorderde nog drie uur. De schade die vooral voor Litho Zaanlandia niet onaanzienlijk is, wordt door de verzekering gedekt.

Zie voorts: Chromos.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/litho.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)