markenbinnen

Dorpje in de Markerpolder, bij de Starnmeerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStarnmeer

Polder ten noorden van de Zaanstreek, gelegen tussen de Marker Polder, de Polder Wormer, Jisp en Nek, het Noordhollands Kanaal en de Markervaart. De polder werd in 1643 bedijkt en daarna drooggemaakt. Enkele huizen van de buurtschap Spijkerboor (gemeente Wormerland) liggen in de Starnmeer.
, aan de Markervaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMarkervaart

Kanaal van 6,8 km lengte, verbinding tussen de Tochtsloot, de korte vaart waarop zowel de Zaan als de Nauernasche Vaart eindigen in het Noordhollands Kanaal.

De Markervaart maakt deel uit van de ringvaart om de in 1643 drooggelegde Starnmeer. Het kanaal wordt als vaarweg door de beroeps- en pleziervaart gebruikt. Het meest noordelijke (en langste) gedeelte, vanaf het punt waarvan men naar het westen via de
, daarvan slechts door de provinciale weg gescheiden. Markenbinnen ligt ten noorden van Wormerveer, behoort bestuurlijk tot Alkmaar, maar van oudsher zijn de bewoners meer op de noordelijke Zaanstreek georiënteerd. Tot en met 31 december 2014 was Markenbinnen nog onderdeel van de gemeente Graft-De Rijp, die op 1 januari 2015 is opgegaan in de gemeente Alkmaar. Weer daarvoor viel Markenbinnen bestuurlijk onder Uitgeest.

Het dorp is agrarisch gericht, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog is het door zijn landelijke karakter een gewilde plek om te wonen. Dit had overigens geen sterke uitbreiding tot gevolg. De gemeenschap bleef klein en telde in 1990 ongeveer 350 inwoners. Hierdoor is er onvoldoende draagvlak voor middenstandsbedrijven en ontbreekt een aantal voorzieningen.

Markenbinnen was in het verleden belangrijk voor de Zeildoekweverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeildoekweverij

Tak van nijverheid die van de 17e tot in de 20e eeuw vooral voor Krommenie en voor betrokkenen in omliggende dorpen van grote economische betekenis is geweest. Dat wil zeggen dat meer dan 350 jaar achtereen vele honderden, zo niet duizenden bewoners van de noordelijke Zaanstreek bij de zeildoekproductie waren betrokken. In het begin van de 20e eeuw waren nog twee grote weverijen actief. Zij staakten hun productie pas ver na de Tweede Wereldoorlog. De laatste sloot in 1981 de poo…
, die er in huisnijverheid werd bedreven. In 1675 woonden er 15 rolreders, 70 jaar later waren hiervan nog vijf over en daarna verplaatste de rolrederij zich geheel naar Krommenie.

Even noordelijk van het dorpje bevindt zich het voormalige fort Marken-Binnen, dat deel uitmaakte van de stelling Amsterdam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/markenbinnen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)