In 1889 nam de toen pas opgerichte 'Tweede Internationale' (de socialistische Arbeiders-Internationale) het besluit om voortaan op de eerste mei in alle landen demonstraties te houden voor de invoering van een 8-urige werkdag. In korte tijd werd dit een internationale traditie, die al gauw een feestelijk karakter kreeg. In de 'rode Zaanstreek' werd het meifeest voor het eerst in 1890 gevierd. De eerste jaren hadden de bijeenkomsten alleen in Zaandijk plaats.

In 1892 viel de eerste mei op een zondag. Meer dan 2300 Zaanse arbeiders trokken toen in optocht naar het (nog onbebouwde) Krimper Ven in Zaandam. Ze luisterden naar vier sprekers. die het klaarspeelden de menigte vijf uur bezig te houden. De traditie van de meiviering met optochten, massabijeenkomsten en kinderfeesten (daarmee was in 1895 begonnen meteen boottocht over de Zaan en spelletjes in het Bredenhofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBredenhof, de

Voormalige concerttuin te Zaandijk, eigendom van de familie Breet. De Bredenhof was aan het einde van de 19e eeuw een uitgebreide tuin, die de heer Breet geregeld openstelde voor openbaar toegankelijke activiteiten. Ook na zijn overlijden bleven de muziektent en de kinderspeeltuin nog lange tijd bestaan. De tuin moest evenwel meer en meer wijken voor de oprukkende bebouwing. De namen Bredenhof(dwars)straat en Parkstraat herinneren aan de particuliere tuin, die in de volksmond 'he…
te Zaandijk) is lang voortgezet.

Zowel socialisten als communistenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunisme

Politieke stroming, met in de Zaanstreek lange tijd grote aanhang en belangrijke invloed.

Algemeen

Onder communisme wordt verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom zijn en waarin bij de verdeling der voortgebrachte goederen en diensten het beginsel wordt gevolgd dat elk lid van de gemeenschap daarover kan beschikken naar behoefte. Bij ontbreken van dit stelsel wordt onder communisme tevens verstaan: het streven naar die maatsch…
hielden druk bezochte bijeenkomsten. Tot na de Tweede Wereldoorlog nam een aantal arbeiders er een vrije dag voor op. Voor de kinderen werd vrij van school gevraagd. Gaandeweg taande echter de belangstelling. De nu nog gehouden avondbijeenkomsten worden matig bezocht.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/meifeesten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)