meyier

Arnhem 20 juli 1836 - Arnhem 23 maart 1909

Willem de Meijier

Willem de Meijier, ook de Meyier, behaalde in 1862 zijn theologie examen aan de hogeschool in Leiden na een eerdere poging om af te studeren in de letteren. Hij werkte als modern predikant van 1862 tot 1868 in de Nederlandse Hervormde Kerk te Arkel en van 1868 tot 1878 bij de Nederlands Hervormde kerk te Wormerveer. Hij trouwde in 1867 met Grietje Laan.

Hij schreef verschillende boeken en artikelen en werd zeer waarschijnlijk beïnvloed door theoloog Johannes Henricus Scholten. Werken die hij heeft geschreven zijn 'Gods wondermacht en onze godsdienst' en 'Schoolwetsherziening niet wenselijk'. Later voerde hij redactie over het tijdschrift Taal des Geloofs van 1867 tot 1878.

De politieke carrière van De Meijier ving aan in 1877; 17 jaar lang was hij lid van de Liberale Unie. Als afgevaardigde van het kiesdistrict Haarlem van 1877 tot 1888 en van 1888 tot 1894 van het kiesdistrict Zaandam. Lang was hij volgeling van Jan Kappeyne van de Coppello.

In 1879 werd hij door de liberale kiesvereniging in de Zaanstreek als kandidaat naar voren geschoven voor de Tweede Kamer en ook als zodanig gekozen. In 1883 probeerde De Meijier tot oprichting te komen van een algemeen pensioenfonds van de Zaanstreek, waarvan hij voorzitter werd. Ondanks de goede bedoelingen en vrij brede steun van ondernemerskant, kwam het door hem beoogde fonds niet goed van de grond. De tijd was blijkbaar nog niet rijp voor zulke initiatieven.

De Meijier's kamerlidmaatschap bracht hem vooral teleurstelling, al had hij deze aan eigen onhandigheid te wijten. In 1894 amendeerde hij een wetsvoorstel inzake de uitbreiding van het kiesrecht. Zijn amendement werd aangenomen, maar was voor de regering onaanvaardbaar. Het gevolg was dat koningin-regentes Emma de kamer ontbond. Dit was het laatste wat De Meijier wenste. Hij werd overladen met verwijten en trok zich dit zo aan dat zijn geestelijke gezondheid knakte. 'De Meijier is te braaf voor de politiek', oordeelde een bekende geestverwant, de staatsman Van Houten, over hem.

Willem de Meijier was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Na 1894 werd er weinig meer van hem vernomen, hij stierf kinderloos in 1909 te Arnhem. Hij werd begraven op Moscowa.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/meyier.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)