middenstand

Langzamerhand verouderde aanduiding van de maatschappelijke klasse van kleine zelfstandigen. Een groep die tijdens de klassenstrijd van voor en na de eeuwwisseling noch bij de arbeiders noch bij de kapitalisten kon worden ingedeeld.

De middenstand bevond zich daartussen, vandaar de naam. Gaandeweg werd een onderscheid gemaakt tussen 'oude' en 'nieuwe' middenstanders. Tot de nieuwe middenstand werden de onzelfstandige hogere employees van bedrijven alsmede ambtenaren gerekend. Doorgaans wordt de aanduiding echter gebruikt voor de groep zelfstandige winkeliers en ondernemers van kleine ambachtelijke bedrijven. hoewel meer officieel tegenwoordig van midden- en kleinbedrijf wordt gesproken.

Het midden- en kleinbedrijf vormt, ook in de Zaanstreek, het overgrote deel van het aantal bedrijfsvestigingen en is in zijn totaliteit van bijzonder economisch belang. Van de ruim 6200 in 1990 bij de Kamer van Koophandel voor de Zaanstreek ingeschreven bedrijfsvestigingen hebben 3072 de vorm van een eenmanszaak en 547 die van een vennootschap onder firma, terwijl van de 2409 besloten vennootschappen een grote meerderheid tot het midden- en kleinbedrijf kan worden gerekend.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/middenstand.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)