Hoorn, 29 april 1903 - Berlijn-Tegel, 4 juni 1943

Jan Neuteboom, procuratiehouder en verzetsstrijder, woonachtig in Koog aan de Zaan, maakte gedurende WO II deel uit van de illegale Stijkelgroepplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStijkelgroep

De Stijkelgroep ontstond vlak na de capitulatie. Johan Aaldrik (Han) Stijkel, alias dr. Eerland de Vries, (8 november 1911 – 4 juni 1943), was leider van de groep die uit ongeveer tachtig leden bestond, voornamelijk studenten, politieagenten, officieren en ondernemers. Als onderdeel van de OD, die zich voornamelijk richtte op de machtsovername rond en na de bevrijding. Generaal-majoor Hasselman leidde de militaire tak van deze vroege verzetsbeweging.
. Werd lange tijd in het Oranjehotel opgesloten van 25 april 1941 tot 26 maart 1942, in cel 583.

Op 26 maart 1942 werd de groep overgebracht naar verschillende gevangenissen in Berlijn de Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis, de Untersuchungshaftanstalt Moabit en de Untersuchungsgefängnis Charlottenburg.

De aanklacht in de rechtszaak tegen de leden van de Stijkelgroep was: spionage en toebrengen van schade aan de Duitse Wehrmacht. Op 26 september 1942 lag het Reichskriegsgericht, het hoogste militaire hof, 39 doodvonnissen op. Zes van hen kregen gratie en werden verbannen naar een tuchthuis, één overleed in gevangenschap. Gevangenispredikant Harald Poelchau begeleidde de Stijkelgroep in periode. De houding van de groep maakte diepe indruk op hem.

Op 4 juni 1943 werd Jan Neuteboom ’s morgens op Berlijn-Tegel samen met 31 collega-verzetsstrijders gefusilleerd.

Zie: Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
3. en 4.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/neuteboom1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)