nieuwe_dijk

Vroegere naam van een lage dijk die de polder Assendelft in een noordelijk en een zuidelijk deel scheidt. De dijk was ook bekend onder de namen Klamdijk, Zijdewindsdijk en Dwarsdijk. De scheiding tussen de twee polderdelen werd, ook landschappelijk, pas definitief ervaren toen in 1849 de Zaanlandsche Communicatiewegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunicatiewegen

Verbindingswegen. ontsluitingswegen tussen de verschillende woonkemen. Tot halverwege de 19e eeuw waren er nauwelijks verharde verbindingswegen. Het verkeer binnen en naar de waterrijke Zaanstreek was voor een groot deel vaarverkeer. De eerste communicatieweg - van Westzaan via Assendelft naar Heemskerk en verder naar Beverwijk ~ was een gevolg van particulier initiatief. De broers
tussen Assendelft en Westzaan was aangelegd. Voor deze weg werd namelijk gebruik gemaakt van de 17e-eeuwse lage Nieuwe Dijk. Het onderhoud van de weg berust sinds 1924 bij de provincie.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/nieuwe_dijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)