communicatiewegen

Verbindingswegen. ontsluitingswegen tussen de verschillende woonkemen. Tot halverwege de 19e eeuw waren er nauwelijks verharde verbindingswegen. Het verkeer binnen en naar de waterrijke Zaanstreek was voor een groot deel vaarverkeer. De eerste communicatieweg - van Westzaan via Assendelft naar Heemskerk en verder naar Beverwijk ~ was een gevolg van particulier initiatief. De broers Cornelis en Jacob Avisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAvis (ondernemersgeslacht)

Ondernemersgeslacht uit de 19e eeuw. De firma der Sociëteit van de Blauwselfabriek en Negotie te Westzaan ging in 1824 in liquidatie en werd verworven door Cornelis Avis sr. (gest. 1839) stijfselfabrikant te Oostzaan, die zijn zoon Cornelis Avis Cz. (1804-1863) tot beheerder aanstelde. Deze Cornelis vestigde zich direct te Westzaan. In 1825 werd procuratie verleend aan Cornelis Avis, Cornelis Al en Cornelis Vet, de laatsten hadden als vorige eigenaren gewerkt. In 1827…
, blauwselfabrikanten te Westzaan. spanden zich ervoor in en wisten de steun te verwerven van de enkele jaren eerder (in 1843) opgerichte Kamer van Koophandel voor Zaanland. De weg werd voor tweederde betaald door een obligatielening waarop de Zaanse kooplieden en fabrikanten inschreven. De kosten bedroegen f 125.000. Op 9 december 1849 werd deze Zaanlandsche Communicatieweg, voor een deel aangelegd op de bestaande 'Dwarsdijk' (Zijdewindsdijk), feestelijk geopend. Er was een afzonderlijke `Naamloze Maatschappij voor opgericht die nog zeer lang eigenaresse van de weg zou blijven.

De toename van het wegverkeer en het gebruik van steeds zwaardere transportmiddelen maakte in de 20e eeuw uitbreiding van het wegennet noodzakelijk. In dit opzicht is de Zaanstreek te lang geisoleerd gebleven; pas in de jaren '30 werd de streek ontsloten door de aanleg van enerzijds de provinciale communicatieweg Amsterdam-Hempont-Alkmaar en anderzijds die tussen Buitenhuizen en Purmerend via de Julianabrug te Zaandijk die voor een deel op het bestaande Guispadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuispad

Mr. D. Vis merkte over de naam Guispad nog op 'De pogingen tot verklaring zijn niet overtuigend. Er is m.i. een voor de hand liggende verklaring waar nog nooit de aandacht op is gevestigd. Paden kregen vaak de naam van de eigenaar van het eerste pand, waar het pad begon: Arie de Bruynspad, Dr Roggertspad etc. In het begin van de 17e eeuw was de kalkbrander Gaeff Jacobszoon de eigenaar van het eerste pand aan het Guispad. Waarschijnlijk heeft men het daar ontstane pad eerst Gaefspad geno…
werd aangelegd. Het duurde echter tot na de Tweede Wereldoorlog tot de huidige aansluiting op de grote snelwegen van het rijkswegennet tot stand kwam. Zie ook: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis 3.2.2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/communicatiewegen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 15:47
  • door jan