noorder2

Eerste benaming van het eerste deel van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht te Zaandam. De Noorder Nieuwendijk, later Kuijperspad geheten, liep tot aan een sloot, waar nu de Vinkedwarsstraat ligt.

De Noorder Nieuwendijk werd tegelijk met het tegenoverliggende pad, de Zuider Nieuwendijk, ontwikkeld door de broers Gerrit, Arent en Dirk Meyndertsz. In het padreglement uit 1637 wordt aangegeven: 'Voorwaerden ende Conditiƫn, waerop Gerrit, Arent, ende Dirck Meyndertz Sonen begheeren te verkoopen de Erven opten Nieuwendijck tot Zaerdam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/noorder2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)