noorder2

Voormalige naam van het gedeelte van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht, gezien vanaf de Westzijde tot aan een sloot waar nu de Vinkedwarsstraat ligt, in Zaandam-west. De Noorder Nieuwendijk werd ook Kuijperspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuijperspad

Zie: Kuiperspad
genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Kuijperspad of Noorder Nieuwendijk en het Zilverpad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.

De Noorder Nieuwendijk werd tegelijk met het tegenoverliggende pad, de Zuider Nieuwendijk, ontwikkeld door de broers Gerrit, Arent en Dirk Meynertsz.

In het padreglement uit 1645 wordt aangegeven: Ordre en reglement, op de Noorder Nieuwendijck, ofte anders ghenaemt het Kuypers-pad, tot Zaandam aen de West-zijde van de Zaan, voor inde Moolenbuyrt, gemaekt bij Gerrit, Arent ende Dirck Meynertsz. Reglement ende ordre, waer naer een ygelijck die eenigh erf opte Noorder Nieuwendyck komt te koopen, hem sal hebben te reguleren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/noorder2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/10/30 14:21
  • door ada