noorderhoofdstraat

Noorderhoofdstraat uit de lucht vanaf de Provincialeweg gezien, eind jaren 70. Foto Archief Henk Dijkman

Deel van de dorpsstraat te Krommenie, tussen de Zuiderhoofdstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderhoofdstraat

Deel van de dorpsstraat in Krommenie, tussen Vlietsend en Noorderhoofdstraat. De Zuiderhoofdstraat is de kern van Krommenie en één van de oudste straten van het dorp.

Hoewel geen directe bewijzen voorhanden zijn mag worden aangenomen dat aan deze straat, toen nog als pad, al in de late Middeleeuwen bebouwing is ontstaan. Aan de straat staan enkele karakteristieke Zaanse huizen.
en De Vluschplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVlusch, De

Straat tussen Krommenie en Krommeniedijk. tussen de Uitweg en de Noorderhoofdstraat. De straat moet voorheen het karakter van een aparte buurt gehad hebben. De naam werd ook als 'Vlus' of 'Flus' geschreven.
. De Noorderhoofdstraat behoort tot het oudste deel van het dorp. Aangenomen mag worden dat de eerste bebouwing aan de straat (aanvankelijk een pad) in de late middeleeuwen tot stand kwam. Aan de straat staan enkele karakteristieke Zaanse panden, waaronder de oud-katholieke kerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOud-katholieken

Geloofsrichting ontstaan door een scheuring in de katholieke kerkgemeenschap. In de Zaanstreek kregen de Oud-Katholieken een redelijke aanhang, er zijn thans kerken te Zaandam en Krommenie. In 1703 werd bisschop Petrus Code vanuit Rome op verzoek van de Jezuïeten uit zijn ambt ontzet. Hij hield in Nederland echter veel aanhangers. Na bijna een eeuw van onrust, handelend over een geschil tussen de kapittels van Utrecht en Haarlem enerzijds en Rome anderzijds, vond tenslotte in 17…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/noorderhoofdstraat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)