normaalschool

In 1879 te Zaandam geopende en tot 1936 in stand gebleven school voor de opleiding tot onderwijzer.

Sinds 1872 probeerde de gemeente Zaandam subsidie van de rijksoverheid te krijgen om een onderwijzersopleiding te beginnen. Na 7 jaar hadden deze pogingen succes en kon de school (gevestigd in de Stadswerf) met 56 leerlingen beginnen. De toelatingseis was toen nog alleen dat men de lagere school moest hebben doorlopen. De opleiding omvatte drie afdelingen, na het doorlopen ervan werden de leerlingen (op ongeveer 18-jarige leeftijd) in staat geacht het staatsexamen voor onderwijzer af te leggen. In 1883 verhuisde de school naar het Rustenburg; in 1923 werd hij tot Dagnormaalschool ingericht, met 4 leslokalen en 4 vaste leerkrachten. In 1923 werd de normaalschool Rijkskweekschool. Door bezuinigingen in de crisisjaren kwam het in 1936 tot opheffing. Sindsdien ontbreekt een vergelijkbare opleiding (thans: Pedagogische Akademie Basis Onderwijs) in de Zaanstreek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/normaalschool.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)