Het OAC kwam voort uit het Zaans Borgstellingsfonds. Doelstelling is het verlenen van hulp aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, gevestigd in het district van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
, die ook het secretariaat voert. De aan de ondernemers te verlenen hulp kan bestaan uit het geven van advies, het begeleiden door zowel (oud)-collega`s als externe deskundigen en het verlenen van financiële ondersteuning.

Tijdens een gesprek met de OAC-coördinator wordt nagegaan aan welke vorm van advies en/of begeleiding behoefte bestaat. In samenspraak met de betrokkene wordt naar een begeleider gezocht, die op de hoogte is van de betreffende problematiek. Later heeft een gesprek plaats tussen betrokkene, de coördinator en de begeleider. In deze adviessituatie zijn aan de inschakeling van het OAC geen kosten verbonden. Indien bepaalde werkzaamheden van meer langdurige aard moeten worden verricht zal mogelijk een vergoeding worden gevraagd. Dit wordt vooraf besproken.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ondernemers_adviescentrum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)