Op l september 1986 ontstane vereniging, voortgekomen uit de VNO-kring Zaanland. De reden van oprichting was dat veel Zaanse bedrijven niet bij het VNO als centrale ondernemersorganisatie waren aangesloten. Doelstelling is 'het behartigen van de gemeenschappelijke bedrijfs- en sociaal-economische belangen van de leden in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder in de Zaanstreek'.

De activiteiten van de vereniging omvatten:

 • het benoemen van negen leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

  Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
  en het aanwijzen van leden voor andere relevante organisaties en commissies;
 • het zesmaal per jaar laten verschijnen van een Nieuwsbrief met actueel nieuws uit de regio, alsmede nieuws van de provinciale en landelijke overheid;
 • het organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken waarbij aspecten als management, financiën en personeelszaken aan de orde komen;
 • het voeren van periodiek overleg met vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Zaanstad, Wormer en Oostzaan.

Aangesloten bij de vereniging zijn kleine, grote en middelgrote bedrijven, alsook zelfstandige beroepsbeoefenaars, in totaal rond 15.000 personeelsleden omvattend.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ondernemerskring.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)