Op l september 1986 ontstane vereniging, voortgekomen uit de VNO-kring Zaanland. De reden van oprichting was dat veel Zaanse bedrijven niet bij het VNO als centrale ondernemersorganisatie waren aangesloten. Doelstelling is 'het behartigen van de gemeenschappelijke bedrijfs- en sociaal-economische belangen van de leden in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder in de Zaanstreek'.

De activiteiten van de vereniging omvatten:

  • het benoemen van negen leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek en het aanwijzen van leden voor andere relevante organisaties en commissies;
  • het zesmaal per jaar laten verschijnen van een Nieuwsbrief met actueel nieuws uit de regio, alsmede nieuws van de provinciale en landelijke overheid;
  • het organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken waarbij aspecten als management, financiĆ«n en personeelszaken aan de orde komen;
  • het voeren van periodiek overleg met vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Zaanstad, Wormer en Oostzaan.

Aangesloten bij de vereniging zijn kleine, grote en middelgrote bedrijven, alsook zelfstandige beroepsbeoefenaars, in totaal rond 15.000 personeelsleden omvattend.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ondernemerskring.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)