Hem 1714 - Zaandam 9 april 1784

Schoolmeester in de reken-, meet- en stelkunde, algebra, in Oostzaandam, vooral bekend geworden als landmeter en cartograaf. Hij beschouwde dit als weinig meer dan de praktische uitoefening van wat hij in theorie nastreefde: het verbreiden van wiskundige kennis.

Jacob Oostwoud was een aantal jaren redacteur van het tijdschrift 'Maandelijkse mathematische liefhebberij met het nieuws der Fransche en Duytsche schoolen in Nederland' (1754-1769). Hierin werd wiskundige leerstof aangeboden; het was een vroege poging om de studie van wis- en natuurkunde door niet-academici te bevorderen.

Oostwoud was een der vele landmeters die buiten de vele bestaande geleerde genootschappen bleven, omdat hun kennisniveau en status te laag werden geacht. Net als andere liefhebbers correspondeerde hij met onder meer het mathematisch genootschap te Hamburg. Mede door het tijdschrift, zijn correspondentschappen en het onderwijs, waarmee hij ook ettelijke niet-Zaankanters trok, bereikten hij en een aantal van zijn leerlingen een opmerkelijk hoog niveau in de wiskundige kennis.

Vijftig jaar lang was hij schoolmeester, te Binnenwijzend (1732), Kwadijk (1733-1736) en Oostzaandam (1736-1784). Hij onderrichtte vooral kostschooljongens in de zeevaart- en stuurmanskunde en bleef voortdurend met eigen waarnemingen en onderzoeken bezig, die hij in statistieken vastlegde.

Oostwoud heeft ruim veertig wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan waaronder:

  • Aanleyding tot Algebra of Stel-Konst, 1735, uitgever Pieter Jordaan, Purmerend
  • Lyste van verscheide imposten met de Xde verhooging op de invordering van de gemeenlandsmiddelen bij collecte over Holland, West-Vriesland, ingaande den 1 Jan. 1750. Purmerend 1750
  • Maandelykse Mathematische Liefhebbery, 17 delen (1754-1769), uitgever Pieter Jordaan, Purmerend
  • Mathematische zinnen-confect, 1767
  • Arithmatische Roozenkrans 1776
  • Adversaria, 1785
  • Bundel wiskundige uitspattingen, 1776

Ruud Meijns schreef in Zaanse Verhalen op 26 maart 2017 een uitgebreid artikel over de levensloop van Jacob Oostwoud.

Zie ook: Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
Literatuur: E. Muller en K. Zandvliet (red), Admissies als landmeter in Nederland vóór 1811, Alphen aan de Rijn 1988, blz. 29-30.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oostwoud.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)