In veel plaatsen behoren de kerken tot de oudste nog bewaard gebleven bebouwing. Zij tonen ons waartoe onze voorouders artistiek en bouwkundig in staat waren. Meer dan nu waren de kerken van belang voor het maatschappelijke leven. Als erfdeel van het voorgeslacht verdienen zij zorg en aandacht.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden met betrekking tot tal van monumentale kerkgebouwen problemen: doordat het kerkbezoek terugliep ging het onderhoud van deze gebouwen de draagkracht van de kerkbesturen te boven. Een der initiatieven tot behoud van dergelijke bedreigde historische kerkgebouwen was in verschillende provincies de oprichting van een “'Stichting Oude Kerken'. De eerste ontstonden aan het eind van de jaren '60 in Friesland en Groningen. In Noord- en Zuid-Holland werd in 1975 de gezamenlijke “'Stichting Oude Hollandse Kerken' opgericht, met het doel de instandhouding van kerkgebouwen die monument zijn in de zin der Monumentenwet. Tevens wordt er naar gestreefd het gebruik van deze oude gebouwen te bevorderen. Daartoe worden kerkgebouwen in eigendom verworven waarvan de lasten de financiele draagkracht van de beherende kerkgenootschappen te boven gaan.

Deze kerken worden gerestaureerd en geschikt gemaakt voor multi-functioneel gebruik in overeenstemming met hun aard. Ze worden beheerd door een plaatselijke commissie. De Stichting geeft een bulletin uit met artikelen over historische kerken en hun inrichting. Het eerste kerkgebouw dat de Stichting in beheer verwierf is de Zuidervermaning, Zuideinde 231 te Westzaan, een groot houten gebouw uit 1738. Voorts zijn tot nu toe kerken verworven in Beets, Haringhuizen, Kwadijk, Oosthuizen en Oudendijk.

Carla Rogge

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oude.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)