oudheidkamer_oostzaan

De stichting Oudheidkamer Oostzaan, opgericht in 1981, stelt zich ten doel de belangstelling in de historie, het volksleven, de handel, de nijverheid, zomede de zeden en gewoonten van de gemeente Oostzaan en haar bevolking te bevorderen.

Er zijn werkgroepen ingesteld, er verschijnt een mededelingenblad De Jol. De foto's van de Oudheidkamer Oostzaan zijn ondergebracht bij het Gemeentearchief Zaanstad en worden beschikbaar gesteld via de beeldbank.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oudheidkamer_oostzaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)