Zaandam, 5 maart 1897 - Zaandam 5 juni 1972

Tekenaar, kalligraaf en kunstverzamelaar Remmet Jacob Ouwejan, in het dagelijks leven werkzaam bij een bank, was een uiterst nauwgezet tekenaar van de Zaanse topografischeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
situatie. In de jaren '30 verschenen vele van zijn pentekeningen in de twee bundels 'Zaens Skoon', fraai uitgegeven boeken die nu zeer gezocht en kostbaar zijn. Vooral de inmiddels grotendeels verdwenen houtbouw is lofwaardig door hem vastgelegd.

Daarnaast was Ouwejan een verdienstelijk kalligraaf. Hij had een grote kennis der schriftsoorten en ontwikkelde een eigen, op 17e-eeuwse voorbeelden geïnspireerde stijl. Hierin schreef hij in opdracht vele oorkonden en andere documenten; dit schrift werd hem zo eigen dat hij er ook in correspondeerde.

Tenslotte was Ouwejan een verzamelaar met een scherp oog voor vroegere beeldende kunst en handvaardigheid. Met beperkte middelen bracht hij een bewonderenswaardige, zeer verscheiden collectie bijeen, waarvan vooral de prenten, onder andere een collectie vroege exlibris, van hoge kwaliteit waren.

Lees meer over Remmet Ouwejan een veelzijdig kunstenaar op Zaanse Verhalen door Ruud Meijns.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ouwejan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)