paardetram

In 1891 is in de Zaanstreek serieus de instelling van een paardetram overwogen. Om betere verbindingen tussen de Zaangemeenten te bereiken was overigens al sinds 1881 gespeeld met de gedachte een stoomtram aan te leggen. Met het oog op de veiligheid, vooral in de Westzijde te Zaandam, ging de voorkeur tenslotte uit naar een paardetram. De gemeenten wisten onderling echter geen overeenstemming te bereiken. Aan het begin van de 20e eeuw ontstond opnieuw het plan voor een stoomtram, waarbij ook een verbinding met Amsterdam werd nagestreefd. Dit plan werd in 1907 opgegeven.

In 1915 werd aan een commissie van zes leden opgedragen plannen te overwegen en een begroting van kosten te maken voor een electrische tram voor de Zaanstreek, zo mogelijk in verbinding met Amsterdam, Wijk aan Zee en Purmerend, is als volgt samengesteld:

  • J.E.W. Duys, wethouder voor de bedrijven te Zaandam, voorzitter;
  • jhr. J.C.W. Strick van Linschoten, burgemeester van Beverwijk;
  • E.G. Duyvis Tz., voorzitter van de Zaanlandsche Kamer van Koophandel en Fabrieken te Koog aan de Zaan;
  • Th. Cluysenaer, burgemeester van Wormerveer;
  • K. Drost, wethouder van Purmerend, en
  • mr. L. Brender a Brandis te Zaandam, secretaris.

Aan de commissie werd een krediet verleend tot een bedrag, overeenkomende met 5 cent per inwoner van de betrokken gemeenten.

Toen de Kennemer Elektriciteits Maatschappij KEM zich in 1915 bereid verklaarde stroom te leveren voor deze elektrische tram, opende dit perspectieven voor alle Zaandorpen. Gezegd werd dat zo'n tram buiten de bebouwde kom een snelheid van maar liefst 15 kilometer per uur zou kunnen bereiken.

Doordat de opzet opnieuw was gebaseerd op doortrekking naar Amsterdam, zonder dat zou de onderneming financieel onverantwoord zijn, waarbij de barrière van het Noordzeekanaal onoplosbare problemen opleverde, zijn ook de inspanningen hiervoor tenslotte in het vergeetboek geraakt. In een periode van bijna 40 jaar hebben tramplannen echter vele gemoederen in de Zaanstreek bezig gehouden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/paardetram.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)