Maastricht, 2 januari 1952

mr. Raphael Joseph Jean Marie (Ralph) Pans, wethouder van Zaanstad tussen 1978 en 1990 in dat laatste jaar benoemd tot burgemeester van Rosmalen waarna hij ook nog burgemeester was in Almere.

Ralph Pans studeerde na de middelbare school rechtsgeleerdheid aan de R.U. te Groningen (doctoraal examen 1975) en was daarna juridisch medewerker van de sectie Gemeente, Gewest en Provincie in 1991: Centrum voor Lokaal Bestuur) van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, de Wiardi-Beckmanstichting (1975-1978). Daarvoor was hij voorzitter van de Stichting Rechtswinkel Groningen (1973-`75) en juridisch medewerker van het maandblad Ars Aequi.

In 1978 werd hij wethouder stadsontwikkeling, volkshuisvesting, verkeer en kabel-tv in Zaanstad, in 1985 werd zijn takenpakket uitgebreid met sociale zaken. Sinds april '86 was Pans loco-burgemeester en wethouder van stadsontwikkeling, volkshuisvesting, openbare werken en verkeer.

Hij had zitting in verschillende commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, was voorzitter van het Beleidsorgaan Openbaar vervoer Subsidiërende gemeenten, lid van het voorzittersoverleg Samenwerking Openbaar Vervoer en mede-auteur van 'De socialistische burgemeester' in 1977. In 2007 was hij kandidaat bij het burgemeestersreferendum in Utrecht maar verloor van zijn partijgenoot Aleid Wolfsen. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van State.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/parts.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)