Zaandijk, 7 februari 1820 - Zaandijk, 26 januari 1900

Gerrit Pekelharing was volksdichter, schrijver en blokmaalderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlokmaler (blokmaalder)

Aanduiding voor de functie van meesterknecht op de oliemolens. De blokmaalder werkte doorgaans aan het naslag.
op oliemolens van de firma Gerrit Vis in Zaandijk en besteedde al zijn vrije uren aan letterkundige bezigheden. Er verschenen veel gedichten van zijn hand, waaronder in 1894 Herdenking van het 400-jarig Bestaan van Zaandijk en jaarlijks een berijmde nieuwjaarswens van de dorpsnachtwachtsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNachtwacht

Nachtwacht Ratelband was omstreeks 1925 een bekende Zaandijker De nachtwacht was weggelegd voor een dorpsdienaar die moest waken over het dorp en van zonsondergang tot zonsopgang de tijden moest afroepen. Nachtwachten werden in de Gouden Eeuw ingesteld. Anders dan de naam doet vermoeden waren juist in dát tijdvak de levensomstandigheden van velen zeer slecht en vonden er vele inbreuken plaats op de bestaande wetten en verordeningen. Ook in de Zaanstreek werden dorpswakers ingesteld; z…
. Aandacht trokken echter vooral zijn opstellen in Zaans dialect, zoals Een oitje mit een jachie en Op 't ais. In feite was Pekelharing de eerste die de gesproken streektaal in geschreven verhalen vastlegde. Gerrit Jacob Boekenoogenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoekenoogen, Gerrit Jacob

Wormerveer 18 april 1868 - Leiden 26 augustus 1930

Taalkundige, vooral bekend geworden door zijn academische proefschrift 'De Zaanse Volkstaal', waarop hij in 1896 in Leiden cum laude promoveerde. De hoofdinhoud van dit in 1897 uitgegeven lijvige werk wordt gevormd door het Idioticon, waarvan is getuigd dat het buiten kijf het meest volledige en best bewerkte woordenboek van enige Nederlandse streektaal is.
gebruikte de genoemde opstellen in zijn studie De Zaanse Volkstaal.

In 1890 verscheen als feuilleton in De Nieuwe Zaansche Courant Griet en Jaap, Een Zaansche Schets van voor 60 jaren, in het toenmalig dialect. Doordat Pekelharing op latere leeftijd nagenoeg blind was, kwam hij in behoeftige omstandigheden; tot zijn ondersteuning is door de Koogse uitgever Evert Nicolaas Smit in 1898 de bundel Ernst en Luim uitgegeven, waarin veel van zijn poëzie en proza is verzameld.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/pekelharing1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/04/18 14:41
  • door zaanlander