perk

IJzerhandel, gevestigd aan de Vredeweg te Zaandam.

Het bedrijf werd in 1835 opgericht door W. Perk, die op 22-jarige leeftijd aan het Zilverpad (de latere Gedempte Gracht) te Zaandam een winkeltje begon in onder andere spijkers en ijzeren potten. Om zijn waren te slijten, trok hij, voorzien van hoge hoed en reiszak met daarin monsterartikelen, te voet van de ene plaats naar de andere. Na 2 jaar werd zijn winkeltje te klein en vestigde hij zich aan de Westzijde ter hoogte van de latere HBS, waar hij ook pik (teer), breeuwwerk, hang- en sluitwerk, gereedschappen, scheepsbenodigdheden, ruw ijzer en vensterglas ging verkopen. In 1863 kocht hij de toenmalige herberg 'De drie Zwanen' op de Dam, welk pand in 1865 na een ingrijpende verbouwing werd betrokken. Twee jaar na deze verhuizing deed hij de zaak over aan zijn twee zoons: Frederik Hendrik en Hendrik. De naam van het bedrijf werd gewijzigd in Gebroeders Perk. Zij dreven de zaak 36 jaar en deden deze in 1903 over aan de zoons van Frederik Hendrik: Willem en Frederik Hendrik jr. De omzet rond de eeuwwisseling bedroeg circa f20.000 op jaarbasis. In 1904 werd het pand vergroot.

In juli 1911 woedde een zware brand op de Dam (zie: Brandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBranden.

In de loop van de eeuwen is de Zaanstreek geteisterd door een groot aantal branden

Uit de geschiedenis zijn de branden van 1644 in Jisp, 1702 in Krommenie en 1878 in Zaandijk het meest bekend. Daarnaast heeft zich een groot aantal branden bij olie- en
), waarbij ook het Perkpand verloren ging. Een aangrenzend perceel werd gekocht en op de oude en nieuwe plaats verrees een groter pand, waar onder meer haarden, kachels en gasfornuizen werden verkocht. Ondanks de toezegging van het toenmalige gemeentebestuur, dat het Damplein, waarop alleen het Czaar Peter-standbeeld stond, een open plein zou blijven. werd binnen drie jaar daar toch gebouwd. De eens zo belangrijke plaats op de Dam als druk gebruikte oeververbinding tussen Zaandam-West en -Oost werd als gevolg daarvan in de loop der jaren een doodlopend straatje. In 1926 overleed de jongste firmant Frederik Hendrik Perk. Broer Willem zette de zaak voort en betrok in 1928 zijn zoon Frederik Hendrik (4e generatie) in de zaak. In 1929 bedroeg de omzet f 130.000. Als gevolg van de crisis was deze in 1933 gehalveerd. Frederik Hendrik ging in 1940 alleen verder. Rond de jaren '50 en '60 vonden honderden haarden en kachels hun weg naar bewoners van de Zaanstreek, het bedrijf had er zelfs een eigen reparatie-werkplaats en servicedienst voor. Leveranties aan de industrie kwamen veelvuldiger voor. In 1962 narm de hausse in de gasverwarmingsapparatuur af, de totale handel en service van verwarmingsapparatuur werd overgedaan aan loodgietersbedrijf J.N. Jonker te Zaandam.

Frederik Hendriks zoon Willem (vijfde generatie) kreeg in 1969 de leiding van het bedrijf. Hij kreeg te maken met de steeds verder doorgevoerde specialisatie als industriële leverancier. Huishoudelijke artikelen en seizoen-artikelen als tuingereedschap, meubilair en schaatsen moesten wijken voor industriële artikelgroepen (buizen, stalen profielen, balken en platen).

De omzetting in nv had in 1972 plaats, enige jaren later gevolgd door omzetting in bv. In 1975 bedroeg de omzet f 6,5 mln en waren diverse artikelgroepen naar een extern magazijn aan het Breedweer te Koog verplaatst. Eind 1978 nam W. Perk het aandelenkapitaal van zijn vader F.H. Perk over. Daarna werd een begin gemaakt met de verplaatsing van het bedrijf naar de Vredeweg in de Achtersluispolder te Zaandam, op het terrein van de voormalige Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij. Daar verrees een nieuw pand, dat in 1980 in gebruik werd genomen. In 1985 - het bedrijf bestond toen 150 jaar- werd uitgebreid, het buitenterrein en de kraanbaan kregen een overkapping teneinde overdekt buiten te kunnen laden en lossen; een mobiele servicedienst voor onderhoud en service van lasapparatuur in geheel Noord-Holland werd begonnen. In 1987 en 1988 volgden verdere uitbreidingen, onder andere door aankoop van terrein en opstallen van Jansens en Dieperink, waardoor de oppervlakte op 10.600 vierkante meter werd gebracht. In 1989 werden de showroom en kantoorruimte uitgebreid. In 1990 bedroeg de omzet circa f 25 mln. en werkten ongeveer 50 personen bij het bedrijf.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/perk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)