physisch

Halverwege de 19e eeuw min of meer gereglementeerde genootschappen die zich bezighielden met de natuurkunde. Er werden op de wekelijkse bijeenkomsten lezingen en voordrachten gehouden en men hield zich bezig met natuurkundige proeven. In elk geval hebben Physische Colleges bestaan te Zaandam (in de zogenoemde 'Collegietuin', op de plaats waar later de gasfabriek is gebouwd) en te Zaandijk. Het laatste stond onder 'directie' van de Wormerveerse schoolmeester Blok.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/physisch.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 14:17
  • door jan