Cees Prins was in 1941 woonachtig aan de Harenmakerstraat 17 in Zaandam. Hier draaide Prins met leden van de ille­gale Com­mu­nis­tis­che Par­tij op 25 feb­ru­ari 1941 op zolder in hoog tempo vellen papier door het sten­cilap­pa­raat. Stencils met de oproep om het werk neer te leggen, uit protest tegen de Joden­ver­vol­ging. Dat was niet zon­der gevaar. Haren­mak­ersstraat 17 was gehorig en de regel­matige klik van de sten­cil­ma­chine klonk atyp­isch voor deze woonomgev­ing. Niettemin werden de stencils in grote oplage gemaakt en ver­vol­gens ver­spreid.

Op vri­jdag 22 sep­tem­ber 2017 werd door burgemeester Ruud Vreeman een pla­que­tte gelegd in de stoep bij het woonhuis van Cees Prins ter her­denk­ing van het feit, dat daar het pam­flet werd ges­ten­cild, de oproep voor de Februari-​staking voor Zaandammers. Een oproep die ertoe lei­dde dat tien­duizen­den Zaankan­ters meed­e­den aan de Februaristaking die uiteindelijk door grof ingrijpen van de Duitse bezetters tot een groot aantal slachtoffers leidde.

Zie: Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
3.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prins_c.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)