Cees Prins was in 1941 woonachtig aan de Harenmakerstraat 17 in Zaandam. Hier draaide Prins met leden van de ille­gale Com­mu­nis­tis­che Par­tij op 25 feb­ru­ari 1941 op zolder in hoog tempo vellen papier door het sten­cilap­pa­raat. Stencils met de oproep om het werk neer te leggen, uit protest tegen de Joden­ver­vol­ging. Dat was niet zon­der gevaar. Haren­mak­ersstraat 17 was gehorig en de regel­matige klik van de sten­cil­ma­chine klonk atyp­isch voor deze woonomgev­ing. Niettemin werden de stencils in grote oplage gemaakt en ver­vol­gens ver­spreid.

Op vri­jdag 22 sep­tem­ber 2017 werd door burgemeester Ruud Vreeman een pla­que­tte gelegd in de stoep bij het woonhuis van Cees Prins ter her­denk­ing van het feit, dat daar het pam­flet werd ges­ten­cild, de oproep voor de Februari-​staking voor Zaandammers. Een oproep die ertoe lei­dde dat tien­duizen­den Zaankan­ters meed­e­den aan de Februaristaking die uiteindelijk door grof ingrijpen van de Duitse bezetters tot een groot aantal slachtoffers leidde.

Zie: Tweede Wereldoorlog 3.

  • prins_c.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/01/02 22:57
  • door zaanlander