Zaandam, 30 juni 1901 - Wormerveer 1988

Sociaal-democratisch raadslid, coöperator, drankbestrijder, amateur-astronoom. Johan B. Prinsze werd in 1919 lid van de Jongelieden Geheel Onthouders Bond en in 1924 van de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond te Zaandam. In 1929 verliet hij deze laatste organisatie en werd hij, in verband met zijn socialistische overtuiging, lid van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. In 1934 verhuisde hij naar Wormerveer. Van 1945 tot 1988 was hij secretaris en later voorzitter in het Wormerveers Drankweer Comité.

Hij kreeg bekendheid door zijn strijd tegen de wijziging in de drank- en horecawet van 1964. Door deze wijziging kon iedereen, die over een, aan bepaalde eisen gebonden, ruimte beschikte, een drankvergunning krijgen en werd er geen limiet aan het aantal af te geven vergunningen gesteld. Als gevolg hiervan controleerde Prinsze de diverse lokaliteiten op onder andere de afmetingen. Gewapend met duimstok en potlood ging hij op pad en rapporteerde aan het bevoegde gezag de geconstateerde overtredingen.

Prinsze was een overtuigd coöperator. Van 1921 tot 1926 was hij boekhouder en later bestuurslid en commissaris bij coöperatie De Eenheid, welke functies hij ook bekleedde bij de door fusies ontstane coöperaties Zaanstreek en Zaanstreek-Kennemerland. Van 1982 tot 1987 maakte hij deel uit van de ledenraad van Coöp '82. In 1924 werd hij lid van de SDAP en in 1946 van de PvdA. In 1945 werd hij benoemd tot lid van de nood-gemeenteraad, in 1946 gevolgd door een gekozen vertegenwoordiging. Hij was secretaris van de fractie en nam als financieel expert deel aan diverse commissies en werd ook vertegenwoordiger in de Gasraad Zaanstreek-Waterland. Vele malen was hij spreker op l Mei-bijeenkomsten in de provincie. In de jaren '50 maakte hij naam als fel bestrijder van het communisme.

De PvdA-raadsfractie van Wormerveer brak eind oktober 1957 met het PvdA-raadslid Prinsze, zo deelde fractievoorzitter A. Schrijver tijdens de raadszitting mee. Prinsze had buiten de fractie om een brief aan de pers verzonden over het uitbreidingsplan Zeeheldenbuurt. De overige PvdA-leden waren over dit optreden zeer verontwaardigd en wilden geen verantwoordelijkheid nemen voor wat deed of nog zal doen. Eerder werd al een poging gewaagd Prinsze te royeren als lid van de PvdA. Een commissie van onderzoek die destijds ingesteld werd zag daar evenwel geen aanleiding toe.

Na het conflict met de plaatselijke PvdA-afdeling poogde hij met een eigen lijst in de raad te komen, hetgeen mislukte. Na zijn politieke periode ging hij zich meer met de astronomie bezig houden. Hij gaf lezingen door het hele land en was mede-oprichter en stimulator van de Zaanse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Voor zijn bijdrage aan de popularisering van de Sterrenkunde werd hij door deze organisatie in oktober 1981 onderscheiden met de Dr. J. van der Biltprijs.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prinsze.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)