Pluimveeslachterij te Oostzaan (Noordeinde). De basis voor het bedrijf werd vlak na de Tweede Wereldoorlog gelegd door Jan Rep, die zich voornamelijk in de zomermaanden op het erf van zijn schoonmoeder aan de Dr. Scharffstraat (achter in de Kerkbuurt) bezighield met het mesten en slachten van kuikens. Uit deze eenmans-activiteit kwam een bedrijf voort dat in het midden van de jaren '60 een personeelsbestand van 40 personen had.

In 1962 ging Rep een overeenkomst aan met Ruigplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuig en Zonen bv, M

Poeliersbedrijf te Oostzaan. Het bedrijf werd in 1884 gestart door Pieter Ruig, die naast koster en los werkman ook verkoper van eieren en kippen was. De Amsterdamse horeca vormde de speerpunt van de verkoop. In 1891 registreerde hij zich wegens de goede bedrijfsresultaten als koopman en verhuisde hij naar het Zuideinde. Waar hij een boerderij kon overnemen die schuin tegenover de huidige hoofdvestiging lag. Alweer een jaar later en wel op 10 mei nam hij zijn eerste boerenkn…
. Beide partners financierden 50 % van de nieuw opgerichte nv. In 1980 werd Ruig uitgekocht en werd de nieuwe naam: Rep en Roozendaal bv. Ofschoon na 1965 het personeelsbestand geleidelijk afnam, nam de productie in het in 1962 betrokken pand aan het Noordeinde toe. Door steeds verdergaande automatisering verliet in 1978 2½ miljoen kilo geslacht gewicht het bedrijf. In 1987 was dat gestegen tot 3½ miljoen kilo.

Rep en Roozendaal haalt de te slachten kuikens van vaste toeleveringsbedrijven uit Brabant en Noord-Limburg. Het vlees wordt voornamelijk geleverd aan poeliers, markthandelaren en slagers in Noord-Holland en sinds circa 1985 aan 'snijerijen' in het oosten van Nederland. Export vindt incidenteel plaats. Naast kuikens en delen van kuikens levert het bedrijf soepkippen en handelt het in buitenlandse, met name Franse, kipproducten. In 1983 werd er, mede onder invloed van de strenge Europese richtlijnen, fors geïnvesteerd in nieuwe koelcellen. In 1990 werkten er 32 personen bij het bedrijf.

Rep en Roozendaal kocht in 2004 de slachterij van het Storteboom-concern te Barneveld dat in 2003 failliet ging door de vogelgriep. Het bedrijf verhuisde daarmee van ‘geboortegrond’ Oostzaan naar Barneveld.

Begin 2006 dreigt een faillissement voor de pluimveeslachterij. Het bedrijf vroeg uitstel van betaling aan bij de rechtbank in Haarlem. Oorzaak was de gedaalde kipconsumptie uit angst voor vogelgriep bij de consument. Eind maart sloot Rep en Roozendaal haar deuren. Door het bankroet raakten veertig werknemers hun baan kwijt.

Directrice Trijnie Rep zegt in het blad Vleesmagazine tot november-december 2005 weinig last te hebben gehad van de perikelen rondom de vogelgriep. ‘Maar toen in Turkije mensen dood gingen, stopten ook de moslims met eten van pluimvee en de halalmarkt was voor ons juist heel belangrijk.’ Voor de overheid heeft Rep geen goed woord over: ‘Die steekt geen poot uit. In Den Haag zitten alleen maar vegetariërs die met de handen omhoog zitten te juichen dat onze sector omvalt.’

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rep1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)