representanten

Naam van de burgemeesters ten tijde van de Bataafse Republiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBataafse Republiek

De Nederlandse staat van 1795 tot 1806, van de ondergang van de Republiek der Nederlanden tot de stichting van het Koninkrijk Holland. Vanaf 1801 was de officiële naam van Nederland het Bataafs Gemenebest. In de Zaanstreek waren er de nodige gebeurtenissen tijdens en in samenhang met de periode der Bataafse Republiek, zoals het oprichten van
. In januari 1795 traden alle burgemeesters (al dan niet gedwongen) af. Daarna werden zij door de burger-commissiën als representant weer aangesteld; alleen in het Orangistischeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOrangisten

In de Patriottentijd (1780-1787) de ongeorganiseerde partij die streefde naar handhaving van het stadhouderlijk gezag. De orangisten stonden daarbij lijnrecht tegenover de in de Zaanstreek, en ook elders, talrijker patriotten. In de Zaanstreek bestond de aanhang voornamelijk uit de minder betaalden; getuige de relletjes die af en toe plaats hadden, waren er naar verhouding veel orangisten in Krommenie, Assendelft en Oostzaan, wellicht ook in Wormer, terwijl ook het Kalf in Zaandam or…
Krommenie gebeurde dat niet.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/representanten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)