rosariumpark

Het Rosariumpark in Krommenie is een van de laatst aangelegde parken van Zaanstad. De inrichting ervan vond plaats in de jaren zeventig. Het resultaat was een open park, met relatief veel water en gras en tamelijk weinig bomen. De beplanting is vooral te vinden aan de westrand, sober en overwegend inheems. Het Rosariumpark kent zodoende een veel eenvoudiger opzet dan de klassieke parken uit de eerste helft van de twintigste eeuw, die qua formaat wel zijn te vergelijken met het Rosariumpark. Begin jaren negentig is één van de doorgaande paden aan weerszijden beplant met bomen, om de kaalheid van het park wat te breken.

In het Rosariumgebied liggen onder meer sportcomplexen, een winkelcentrum, verzorgingstehuis Evean Zorg Rosariumhorst en een park. Het Rosariumpark is het enige openbare groen van redelijk formaat voor de buurten Noorderham, Zuiderham en Nieuw-Krommenie. Het bestaat uit open grasvelden, een vijver over de hele lengte van het park, enkele min of meer rechte paden en de nodige bomen en struiken. In de loop der jaren is de bodem ter plaatse flink verzakt. Al met al heeft het Rosariumpark weinig karakter. Het is te open en te eenzijdig aangelegd. In 2002 is het in veel opzichten een rommeltje. Kapotte vuilnisbakken, groezelige bankjes, graffiti, onkruid en afval bepalen het beeld. Ook is de toegankelijkheid niet optimaal. De belangrijkste entrees liggen uit het zicht en aan doorgaande wegen, de Rosariumlaan en de parkeerplaats bij de Heiligeweg.

Bezoekers van het Rosariumpark komen vooral uit de naastgelegen buurten. Veel mensen maken gebruik van het park als plek waar de hond kan worden uitgelaten. Met name senioren uit het aangrenzende Rosariumhorst gebruiken het park een wandel- en zitgebied.

Toekomst Saenwonen, Evean Zorg Rosariumhorst de De Woonmij hebben de noodzakelijke renovatie van het verzorgingstehuis aangegrepen om samen met de bevolking van Krommenie plannen te maken voor een vernieuwd Rosariumgebied. De gemeente heeft voor de renovatie van het Rosariumpark in de begroting voor 2003 €590.000,- uitgetrokken en voor het onderhoud in de jaren daarna telkens ruim €40.000,-. Het was een ieder die bij het Rosariumpark betrokken is duidelijk dat ook een reconstructie van het park, een in belang toenemend groengebied, onvermijdelijk is. Daarbij moet er aandacht zijn voor de relatie met de omgeving als de Rosariumhorst, het winkelcentrum, de sociale veiligheid, de entrees en uiteraard de aantrekkingskracht van het park.

Het Rosariumpark maakt deel uit van de groen- en waterstructuur van Krommenie en het omringende gebied en sluit daarmee aan op de bestaande structuur van de waterlopen. Een goede waterhuishouding van het park en haar omgeving is dan ook van groot belang. Het park dient om te beginnen in ieder geval te worden opgehoogd. De aantrekkingskracht kan worden vergroot door het gebruik van ‘exotischer’ planten, een goed geoutilleerde speelplaats, meer en beter straatmeubilair.

De nu nog saaie vijveroevers kunnen worden beplant met rand- en waterplanten. Ook kan de vraag worden gesteld of een deel van de wat doodse vijver niet kan worden gedempt, om plaats te maken voor meer groen. Voor wat betreft het aanleggen van langzaam-verkeerverbindingen met het Agathepark: zie aldaar. Uitgangspunt blijft in alle gevallen dat de voorzieningen voldoen aan de behoefte van de Krommenieërs en gebruikt kunnen worden door alle leeftijdscategorieën. ROSA is benieuwd naar het door bovengenoemde instellingen in gang gezette ontwikkelingsproces, waarbij er garanties lijken te zijn voor optimale participatiemogelijkheden van de bevolking en een gezonde toekomst voor het Rosariumpark en directe omgeving. In 2003 moet blijken hoe die parktoekomst er uitziet.

Het Rosariumpark onderging, met een knipoog naar de enthousiaste inzet van wethouder Leny Vissers-Koopman, in 2012 een metamorfose. De ANWB benaderde de raad om te onderzoeken of er in Zaanstad mogelijkheden waren om een Groenplein te realiseren. Er werden voorwaarden gesteld aan een geschikte locatie, zo moest deze bijvoorbeeld goed bereikbaar zijn en door jong en oud kunnen worden gebruikt. Na een inventarisatie in Zaanstad kwam het Rosariumpark als meest geschikte locatie uit de bus. De ANWB bleek bereid om in deze financieel moeilijke tijd een forse investering te doen ten behoeve van onze inwoners.

Op 7 juli 2012 werd het Groenplein Rosariumpark feestelijk voor open verklaard door de ANWB-directeur van Woerkom, Ali B, de burgemeester en haar wethouders en special guest Richard Kraijcek. De ruimte is op een aantrekkelijke manier ingericht met slingerende paden, pleintjes, veel vooral houten speeltoestellen en een grote diversiteit aan bomen en groen. Er is een nieuw riool aangelegd, bijzonder is dat er wifi in het park is en er echte werkplekken zijn, zodat men in de buitenlucht kan werken. Tevens is een struintuin met wat 'wildere' natuur en een pluktuin aangelegd, waar kruiden en fruit zijn te vinden. Daarnaast is het een levendig park met verschillende activiteiten, zoals tae chi clinics, bootcamp trainingen en voorleesmiddagen.

De gemeente heeft de rest van het park onderhanden genomen door er ondermeer een skatebaan, basketbal-, kunstgras-, tennis- en volleybalveld te realiseren.

Een aantal buurtbewoners vond het een goed idee om een buurtmoestuin te maken. Jacob Spaander zag er ook wat in en schreef een uitgebreid plan uit voor de gemeente. Hij stelde voor er niet alleen een moestuin maar ook een kruidentuin in te plaatsen, een helofytenfilter om water mee te zuiveren en een huisje om al het tuingereedschap in op te slaan. Ook wilde hij de mogelijkheid krijgen er buurtpicknicks en verhalenvertelavonden te houden. De wijkmanager vond het een prima plan. De gemeente bemoeide zich er nauwelijks mee. „Die wil de burger steeds meer de ruimte geven”, stelt Spaander.

Inmiddels houden acht vrijwilligers de Vriendentuin bij. In vrije uren komen ze met hun zelf meegebrachte grasmaaiers en ander gereedschap naar de tuin om te wieden of te planten, soms samen met andere buurtbewoners. Ook organiseren ze activiteiten. Op de eerste dinsdag van de maand komen ouderen van bejaardenhuis Rosariumhorst langs. Dan plukken ze aardbeien of maken de vrijwilligers een fruithapje voor hen klaar. Elke laatste woensdag van de maand is er een activiteit voor kinderen.

De Rosarium Vriendentuin bevat een veelheid aan bloemen. Zo groeien er dahlia’s, zonnebloemen, lavendel, lavatera, gladiolen en goudsbloemen. En dat is niet alles wat er groeit. In de buurtmoestuin groeien allerlei groenten en fruitsoorten die aan de plantjes en in de grond zijn te vinden. Een greep uit het aanbod: snijbiet, aardbeien, sperziebonen, thijm, bessen, bramen, boekweit, aardappels, pompoen en kapucijners.

„Iedereen mag hier iets planten”, vertelt Jacob Spaander. En dat gebeurt soms ook, bijvoorbeeld door buurtbewoners. „We willen een zo groot mogelijke groep hiervoor enthousiast maken.” Via sociale media verspreiden de vrijwilligers van de Vriendentuin afbeeldingen van de tuin en de mensen die er bezig zijn. „Het werkt als mensen een plaatje zien van bezoekers die het gezellig met elkaar hebben”, licht Spaander toe.

Zie: Natuur in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen (micro-organismen, planten, dieren en mensen) met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
5.4.6.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rosariumpark.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)