schietsport

Krijgskunst aan het eind van de 19e eeuw in de Zaanstreek beoefend. sinds de jaren zestig van de 20e eeuw als sport aanwezig.

In de schietsport, georganiseerd binnen de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, worden de volgende disciplines onderscheiden: groot en klein kaliber, luchtdruk en historische wapens voor geweer en pistool en kleiduivenschieten. In de Zaanstreek wordt merendeels met klein kaliber geschoten. Een accommodatie voor kleiduivenschieten is niet aanwezig.

Om een wapen aan te kunnen schaffen moet men eerst een jaar adspirantlid zijn van een vereniging. En vervolgens toestemming krijgen van het bestuur. de ballotagecommissie en de baancommissaris van de club. Vervolgens moet bij de politie een bijzondere machtiging worden verkregen om een wapen te kopen en dit thuis op weg naar de vereniging en bij de vereniging bij zich te mogen dragen.

Schietsport wordt in Nederland vooral in het zuiden beoefen waar de burgerschutterijen bleven bestaan. In de Zaanstreek verdween de schietsport met het opheffen van de Zaandamse Schutterijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchutterij

De plaatselijke schutterij van 1827 tot 1907, niet te verwarren met de schutterijen van voor de Franse Tijd, die na de Franse bezetting ingelijfd werden in het landsleger. De schutterij had tot taak de orde en rust in de gemeente te handhaven en kon daarnaast dienen ter aanvulling van de krijgsmacht. In deze verschilde de schutterij van na de Franse Tijd nauwelijks met die daarvoor. Ook de recrutering was gelijk: de manschappen waren dienstplichtigen en de officieren waren vrijwillig…
(1907). In 1987 werd in Zaandam een Werkgroep Zaandamse Schutterij opgericht, die zich ten doel stelt de Zaandamse Schutterij opgericht tijdens de Belgische Opstand (1830-1834) in ere te herstellen. De werkgroep ontstond binnen een van de oudere schietsportverenigingen SSV Zaanstad, die in 1965 ontstond deels als afsplitsing van de een jaar eerder in Westzaan opgerichte SV Zaanstreek.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is dat de Zaanse schietsportverenigingen niet ontstonden als politie- of (voormalige) militairenvereniging. Verscheidene Zaankanters haalden nationale titels binnen de verschillende disciplines. In verband met het wapenbezit worden de namen van de kampioenen door de verenigingen niet verschaft.

In 1989 waren er bij het district Noord-Holland van de KNSA vijf Zaanse verenigingen aangesloten met gezamenlijk circa 350 leden. Deze waren SSV Zaanstad (160 leden), de Krommenieër SV (opgericht in 1973. 80 leden), SV Saenredam (opgericht in 1968. 75 leden), SV Zaanstreek (40 leden) en SV De Vrijheid Westzaan (6 leden). Voorts was er een aantal niet bij de KNSA aangesloten verenigingen zoals SV De Kolk in Oostzaan en de SV Claudius Civilis in Westzaan. Een aantal niet-Zaanse verenigingen huurde banen binnen de streek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schietsport.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)