Het Schokbos of Kleibos, bestaande uit beplanting bij en rondom het B-cluster op het Hembrugterrein, kenmerkt zich in het Zaanse landschap door haar groene karakter. Het bos staat op kleigrond afkomstig van het graven van het Noordzeekanaal tussen 1865 en 1876. Het is het enige bos in het Zaanse veenweidegebied en is van cultuur-, militair-, en architectuur-historische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven samenstel van beplanting volgens een schema uit begin 20ste eeuw, bedoeld om explosie- en brandgevaar op het terrein van de munitie- en wapenfabriek te reduceren. De beplanting is tevens van belang als historisch-functioneel onderdeel van het Hembrugterrein, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Door jarenlang van onbruik, kreeg de natuur op het terrein de overhand en wisten bijzondere natuurwaarden zich te vestigen.

In het Schokbos verbleef lange tijd de grootste reigerkolonie van Europa, in 1967 zijn er tot 453 paren geteld. In 1972 was het aantal terug gelopen naar 267 bezette nesten. Door industrie-uitbreiding, verminderde waterkwaliteit en pesticiden is het aantal daarna erg terug gelopen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schokbos.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)