Rotterdam, 1 juni 1818 - Rotterdam, 30 april 1861

Willem Anthony Scholten 1818-1861

Willem Antonie Scholten werd op l oktober 1841, slechts 23 jaar oud, benoemd tot stadsarchitect van Purmerend. Hij behoorde in het midden van de negentiende eeuw tot de belangrijkste architecten van het land. Nadat hij zijn eerste grote werk, het nieuwe raadhuis van Zaandam in 1845 had ontworpen, bouwde hij in 1851 de Koepelkerk te Purmerend. In het stadhuis op de Burchtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBurcht, De

Buitendijks plein in Oostzaandam in de nabijheid van de ten noorden gelegen Wilhelminasluis omringd door de Zuiddijk, A.F de Savornin Lohmanstraat en de gelijknamige straat Burcht aan de Voorzaan. De naam Burcht wordt voor het eerst genoemd in de 18e eeuw. Vast staat dat de Burcht niet, zoals wel geopperd is, de plek is waar het kasteel van de Heren van
vonden naast het bestuur en de administratie van de gemeente, ook het Kantongerecht, de Kamer van Koophandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
en het Politiebureau onderdak. De politiecellen bevonden zich in de kap van het stadhuis.

Scholten speelde in Zaandam als architect in 1847 een rol bij de aanbesteding omtrent 'het amoveren en vernieuwen van het grootst gedeelte van den voorgevel der Oostzijderkerk.' Hij vestigde in 1849 de aandacht met zijn 'Beschrijving van het droogmaken der Groote of Hondsbossche Schutsluis te Zaandam.'

Tot 1 juli 1858 bleef hij in functie, waarna hij benoemd werd tot Rijksbouwmeester. Als zodanig zou hij in 1861 de middeleeuwse houten kap van de Ridderzaal te Den Haag vervangen door een gietijzeren kapconstructie. Deze zeer omstreden aantasting van dit belangrijkste Haagse monument werd in 1902 door de toenmalige Rijksbouwmeester C.H. Peters (1847-1932) weer ongedaan gemaakt door de houten kap te reconstrueren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/scholten1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)